Thứ sáu, 17/08/2018 02:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bố Trạch lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

14/11/2017, 08:05 (GMT+7)

Qua 6 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã có bước tiến khá vững vàng.

Đến cuối năm 2016, huyện có 10/28 xã đạt chuẩn NTM, năm 2017, xã Tây Trạch tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn.

Số tiêu chí bình quân các xã của huyện Bố Trạch đạt được là trên 14 tiêu chí/xã. Hiện có 2 xã đạt 15-18 tiêu chí; 11 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 5 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: “Năm 2018, huyện sẽ tập trung huy động lồng ghép các nguồn vốn để tạo động lực lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM sớm nhất”.

T.PHÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận