Thứ năm, 20/09/2018 12:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bố trí 54,9 triệu USD xây cầu Thịnh Long

25/12/2014, 08:30 (GMT+7)

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 54,9 triệu USD, trong đó vốn vay ODA 46 triệu USD, tương đương 970,31 tỷ đồng.

Bố trí 54,9 triệu USD xây cầu Thịnh Long
Thịnh Long có bãi biển khá nổi tiếng của tỉnh Nam Định.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung danh mục Dự án "Xây dựng cầu Thịnh Long, thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định", sử dụng vốn ODA của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Chính phủ Hàn Quốc (EDCF).

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản, Chủ dự án. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2015 - 2019.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 54,9 triệu USD, trong đó vốn vay ODA 46 triệu USD, tương đương 970,31 tỷ đồng; vốn đối ứng 8,909 triệu USD tương đương 187,92 tỷ đồng (trong đó Bộ Giao thông vận tải 5,24 triệu USD và UBND tỉnh Nam Định 3,699 triệu USD từ ngân sách địa phương).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Nam Định nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lưu ý việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án; tiến hành thẩm định và phê duyệt văn kiện Dự án theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, dự án đạt mục tiêu đề ra.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam trao đổi công hàm Chính thức với phía Hàn Quốc về việc sửa đổi, bổ sung danh mục Dự án. Giao Bộ Tài chính chuẩn bị việc đàm phán, ký kết Hiệp định vay cụ thể đối với Dự án.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận