Thứ ba, 23/10/2018 12:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh: Cần có những lộ trình

20/11/2013, 09:23 (GMT+7)

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, văn hóa như một mặt trận. Một ngày, một tháng có thể là một năm không xử lý hết những bất cập mà cần phải có lộ trình.

Trước nghị trường, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (ảnh) thừa nhận những lo ngại của các đại biểu QH như tình trạng xuống cấp trầm trọng của đạo đức, tình trạng tham nhũng, tội phạm chưa giảm, đặc biệt là tình trạng sản xuất, kinh doanh đưa ra những sản phẩm cho xã hội không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, những băng đĩa lậu có nội dung không lành mạnh là có cơ sở.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, nó giống như một quy luật khách quan xảy ra trong nền kinh tế thị trường. Nguyên nhân tiếp theo cũng có liên quan đến hệ thống pháp luật và các chính sách hiện nay.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, văn hóa như một mặt trận. Một ngày, một tháng có thể là một năm không xử lý hết những bất cập mà cần phải có lộ trình. Bộ trưởng cũng đưa ra 5 giải pháp mà ngành Văn hóa sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa ở các vùng miền, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, các vùng dân tộc thiểu số và coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, trong quản lý; văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và văn hóa ứng xử.

Bên cạnh đó là tăng cường vai trò lãnh đạo quản lý với việc xây dựng đạo đức, lối sống, nguyên tắc ứng xử của mỗi con người, của cộng đồng trong xã hội, con người với thiên nhiên. Ngoài ra, cũng phải thường xuyên coi công tác tuyên truyền, giáo dục lối sống ở trong các cơ quan, trường học, các đơn vị, trong gia đình và đặc biệt phòng, chống bạo lực gia đình.

NHƯ NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận