Thứ hai, 23/07/2018 09:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bồi dưỡng kiến thức NTM

02/11/2010, 09:47 (GMT+7)

Hoài Nhơn (Bình Định) là huyện đồng bằng ven biển, nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định. Huyện có 15 xã và 2 thị trấn, trong đó có 1 xã miền núi và 1 xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Trong những năm qua, kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng bình quân hàng năm 11,4%, GDP bình quân đầu người trên 15 triệu đồng/năm.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định mục tiêu xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển đô thị theo quy hoạch. Xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trên cơ sở đó, huyện đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2010 - 2015 sẽ chọn 3 xã: Hoài Xuân, Hoài Thanh, Hoài Phú và đến giai đoạn 2016 - 2020 sẽ chọn 3 xã: Tam Quan Nam, Hoài Châu Bắc, Hoài Tân để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Huyện đã tăng cường tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã. Trên cơ sở đó, các Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện chủ trương này đồng thời thông qua mặt trận, các hội, đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa về xây dựng NTM.

Về cơ chế huy động vốn, huyện đã thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, vốn của các cấp tỉnh, huyện, xã trực tiếp đầu tư vào ngân sách, vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp, vốn đóng góp tự nguyện của dân theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Mặt khác, huyện tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ xã, cán bộ hợp tác xã và cán bộ thôn, khối.

Đảng bộ và chính quyền các cấp trong huyện đã thực hiện tốt việc phân cấp đầu tư; chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban quản lý xây dựng NTM xã do UBND xã thành lập. Đối với công trình có yêu cầu kỹ thuật cao đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì UBND huyện giao cho đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư, có sự tham gia của UBND xã.

Với những tiềm lực hiện có, cộng với sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, huyện Hoài Nhơn đã và đang quyết tâm là huyện đi đầu của tỉnh Bình Định trong công tác thực hiện thành công 11 nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; tiếp tục đưa công cuộc đổi mới diện mạo nông nghiệp, nông thôn ở Bình Định lên tầm cao mới.

ANH TUẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận