Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bón NPK-S Lâm Thao cho cây mía

Thứ Tư 26/08/2015 , 10:01 (GMT+7)

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2-7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân NPK-S*M1 5.10.3-8, cày lấp đất. Bón thúc đẻ nhánh khi bắt đầu có lóng với loại phân NPK-S*M1 12.5.10-14.

1. Đặc điểm sinh lý

Cây mía qua 5 thời kỳ sinh trưởng:

a) Thời kỳ nảy mầm: Tính từ khi đặt hom trồng cho tới lúc mầm mía nảy thành cây con. Điều kiện thích hợp: nhiệt độ không khí tối thiểu 130C, tối đa 35 - 360C, thích hợp nhất  26 - 330C;  độ ẩm đất 70%.

b) Thời kỳ cây con: Bắt đầu từ khi cây có lá thật thứ nhất cho đến khi phần lớn số cây trong ruộng có 5 lá thật. Khi cây có 2 lá thật thì rễ cây bắt đầu phát triển. Điều kiện thích hợp: nhiệt độ không khí tối thiểu 150C, độ ẩm đất  60%.         

c) Thời kỳ đẻ nhánh: Khi cây mía có 6 - 7 lá thật, các mầm ở gốc nằm dưới mặt đất nảy thành nhánh. Từ thân mẹ đẻ ra nhánh cấp 1, nhánh cấp 1 đẻ ra nhánh cấp 2 và tiếp tục thành một bụi mía. Thời gian đẻ nhánh kéo dài 3 - 4 tháng.

Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3, đẻ từ cuối tháng 4, rộ trong tháng 5, chấm dứt trong tháng 6. Mía trồng vụ thu trong tháng 9, đẻ rộ trong tháng 10, 11. Điều kiện thích hợp: nhiệt độ tối thiểu 200C, thích hợp nhất 26 - 300C; độ ẩm đất  70 - 80%.

d) Thời kỳ vươn lóng: Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3 có thời gian vươn mạnh trong 4 tháng: 7, 8, 9, 10. Mía trồng vụ thu tháng 9 có thời gian vươn lóng kéo dài trong 7 tháng, vươn mạnh trong 4 tháng: 5, 6, 7, 8. Điều kiện thích hợp: nhiệt độ  25 - 350C;  độ ẩm đất  60 - 80%.          

e) Thời kỳ chín công nghiệp và trổ cờ: Chín công nghiệp thường từ  tháng 11 trở đi, mía tích lũy đường lần lượt từ lóng dưới lên lóng trên. Khi độ đường các lóng ở phần thân ngọn tương đương với phần thân gốc là chín công nghiệp.

Thu hoạch khi mía có độ chín nguyên liệu, là lúc độ đường thấp hơn chín công nghiệp, nhưng đạt trị số cho phép sử dụng mía để ép đường.

Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ khoảng 14 - 250C; độ ẩm đất thấp hơn trong thời kỳ sinh trưởng. Bón đạm và tưới nước muộn gần lúc thu hoạch ảnh hưởng xấu đến chất lượng mía.

Trổ cờ là thời kỳ chín sinh vật học của cây mía, thường không trùng với thời kỳ chín công nghiệp và có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nguyên liệu. Điều kiện thích hợp: nhiệt độ dưới 15 - 260C; độ ẩm đất 70%.

Ở miền Nam mía trổ cờ vào tháng 10, miền Bắc tháng 12. Khi mía trổ cờ, thân ngừng sinh trưởng, tỷ lệ đường giảm, tỷ lệ xơ tăng.

Hạn chế trổ cờ có thể bằng các biện pháp sau: Rút nước gây hạn vào thời kỳ cảm ứng mầm hoa; bón tăng đạm  kết hợp gây hạn trước và trong thời kỳ cảm ứng ra hoa, sau đó tưới trở lại bình thường; cắt lá ngọn  + 1, + 2 trong thời kỳ cảm ứng ra hoa; phun hóa chất như Pentaclorophenol, phun Maleic hydrarit kết hợp với axit giberelic (GA), phun Diquat với liều lượng 0,125 - 1,0 kg/ha hòa với 70 lít nước; điều chỉnh  trồng vụ thu sẽ trốn trổ cờ có hiệu quả ở miền Trung và miền Nam. 

2. Thời vụ trồng, mật độ và cơ cấu cây trồng ở các vùng

a) Thời vụ:

+ Miền Bắc: Vụ đông xuân là vụ chính - trồng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi. Vụ thu - trồng từ tháng 8 đến tháng 9, thu hoạch sau 13 - 15 tháng tuổi, khoảng  tháng 10 năm sau.

+ Miền Trung: Vụ đông xuân - trồng tháng 12 đến tháng 3 năm sau, có thể kéo dài tới tháng 4, 5 nơi có tưới nước. Vụ thu -  trồng tháng 8, 9.

+ Miền Đông Nam bộ: Vụ đầu mùa mưa - Vụ I  trồng từ 15/4 - 15/6, tốt nhất đến 30/5, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi. Vụ cuối mùa mưa - Vụ II trồng từ 15/10 - 30/11, thu hoạch sau 13 - 14  tháng tuổi.  Năng suất cao hơn vụ I  khoảng  25 - 30%.

+ Miền Tây Nam bộ: Vụ đầu mùa mưa - Vụ I trồng tháng 4 đến tháng 6, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi trên vùng đất lên liếp. Vụ cuối mùa mưa - Vụ II trồng tháng 11, 12 thu hoạch sau 8 - 10 tháng tuổi  trên vùng đất bị ngập lũ. 

b) Mật độ:

+ Miền Bắc: Đồng bằng - khoảng cách hàng 1,2 m, trồng ở độ sâu 12 - 20 cm. Trung du -  khoảng cách hàng 1,3 - 1,4 m , trồng ở độ sâu 25 - 30 cm.

+  Miền Trung:  Khoảng cách hàng 1,0 - 1,2 m , trồng ở độ sâu 15 - 20 cm.

+ Miền Đông Nam bộ: Canh tác thủ công - khoảng cách hàng 1,0 - 1,2 m, trồng ở độ sâu 20 - 25 cm.  Canh tác cơ giới -  khoảng cách hàng 1,3 - 1,4 m, trồng ở độ sâu 25 - 30 cm.

+ Tây Nam bộ: Vùng đất lên liếp - khoảng cách hàng 0,8 - 1,0 m, trồng ở độ sâu 15 - 20 cm. Vùng đất không lên liếp -  khoảng cách hàng 1,0 - 1,2 m, trồng ở độ sâu 15 - 20 cm.

Số lượng hom trên 1 ha: 25.000 - 35.000 hom, hom có 3 - 4 mầm. Cách đặt hom: một hàng nối tiếp nhau;  hai hàng đặt so le kiểu nanh sấu;  hai hàng song song nối tiếp nhau. 

c) Đất trồng: Thích hợp với nhiều loại đất. Yêu cầu tối thiểu  là có tầng dày, độ thoáng, pH 4 - 9. Đất trồng mía tốt là có nguồn gốc núi lửa hoặc phù sa mới, đất thịt, thịt pha cát, kết cấu tơi xốp, giữ nước tốt, tầng dày 0,7- 0,8 m, mực nước ngầm ở độ sâu 1,5 - 2 m, pH 6 - 8, đất giàu chất hữu cơ, không có muối độc, không thiếu vi lượng, địa hình bằng phẳng, độ dốc tối đa 7 - 15%. 

d) Cơ cấu cây trồng

Đất tốt, thâm canh cao: Chu kỳ luân canh 9 năm: 8 năm mía (1 tơ 3 gốc + 1 tơ 3 gốc ) +1 năm luân canh; chu kỳ luân canh 7 năm: 6 năm mía (1 tơ 2 gốc + 1 tơ 2 gốc) + 1 năm luân canh.

Đất kém phì nhiêu, ít thâm canh: Chu kỳ 5 năm: 4 năm mía (1 tơ 3 gốc) + 1 năm luân canh; chu kỳ 4 năm: 3 năm mía (1 tơ 2 gốc) +1 năm luân canh; chu kỳ 3 năm: 2 năm mía (1 tơ 1 gốc ) + 1 năm luân canh. 

3. Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây mía

Liều lượng bón cho 1 sào Bắc bộ (kg/360 m2) như sau:

Loại phân

Bón lót

Bón gốc

Bón thúc khi bắt đầu đẻ nhánh

(bắt đầu có lóng)

Mía tơ

Vôi bột

25 - 35

 

 

Phân chuồng

350 - 500

 

 

NPK-S *M15.10.3-8

25 - 35

 

 

NPK-S*M1 12.5.10-14

 

 

35 - 50

Mía gốc

Phân chuồng

 

350 - 500

 

NPK-S*M1 5.10.3-8

 

30 - 45

 

NPK-S*M1 12.5.10-14

 

 

45 - 60

Ghi chú: 1 ha = 1 sào Bắc bộ x 27,8 = 1 sào Trung bộ x 20 = 1 công x 10 (theo diện tích 1 sào Bắc bộ  = 360 m2; 1 sào Trung bộ = 500 m2; 1 công miền Nam = 1.000 m2).

Có thể thay phân chuồng bằng cách bón mùn thải của nhà máy đường sau khi xử lý. Bón vôi vùi sâu, trộn đều trong tầng đất canh tác, bón trước khi trồng mía  ít nhất 30 ngày.

Các loại phân vi lượng Bo 0,1 - 0,2%, Cu, Zn, Fe phun bổ sung qua lá vào thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh và bắt đầu có lóng.

Mía gốc: Lượng phân chuồng, phân đạm, lân và kali sử dụng cho mía gốc tương tự  như với mía tơ, lượng phân đạm cần tăng 15 - 20%.

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2-7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân NPK-S*M1 5.10.3-8, cày lấp đất. Bón thúc đẻ nhánh khi bắt đầu có lóng với loại phân NPK-S*M1 12.5.10-14.

Các loại phân vi lượng phun bổ sung qua lá vào thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh và bắt đầu có lóng.

Chúc bà con nông dân sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao hợp lý để tăng năng suất, hàm lượng đường của các giống mía và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Hà Tĩnh: Nắng nóng, thu hoạch dưa hấu bán được giá

Hà Tĩnh: Nắng nóng, thu hoạch dưa hấu bán được giá

Trồng trọt 11/07/2020 - 10:25

Vụ Hè Thu năm nay, Hợp tác xã Sản xuất rau và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Kỳ Ninh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trồng dưa hấu giống Phú Điền, diện tích 11 ha.

Hà Tĩnh: Tập huấn cấp chứng chỉ và đánh giá viên nội bộ về VietGAP

Hà Tĩnh: Tập huấn cấp chứng chỉ và đánh giá viên nội bộ về VietGAP

Trồng trọt 11/07/2020 - 10:11

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Cấp chứng chỉ và đánh giá viên nội bộ về quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo TCVN 11892-1:2007”.

Bạc Liêu: Sâu bệnh hoành hành lúa hè thu

Bạc Liêu: Sâu bệnh hoành hành lúa hè thu

Trồng trọt 11/07/2020 - 09:57

Vụ hè thu 2020, nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện sâu bệnh.

Ninh Thuận: Hỗ trợ cây giống mãng cầu Thái cho nông dân

Ninh Thuận: Hỗ trợ cây giống mãng cầu Thái cho nông dân

Trồng trọt 10/07/2020 - 11:25

Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận vừa hỗ trợ 6.600 cây giống mãng cầu Thái (hoàng hậu) cho 15 hộ dân ở 2 xã Phước Vinh và Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Kinh doanh tự phát, khó quản lý

Kinh doanh tự phát, khó quản lý

Trồng trọt 10/07/2020 - 11:01

Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm cho biết, người dân bán cây ăn quả trên địa bàn đa phần đều là kinh doanh tự phát, nhỏ lẻ và rất khó để quản lý.

Lợi ích tưới tiết kiệm cho cây xoài

Lợi ích tưới tiết kiệm cho cây xoài

Trồng trọt 10/07/2020 - 09:06

Vườn xoài áp dụng tưới tiết kiệm không chỉ giúp người trồng tiết kiệm công tưới, lượng nước tưới, mà còn giúp cây tăng năng suất, hạn chế sâu bệnh và nâng thu nhập.

Đồng Nai: Cấp mã số vùng trồng cho gần 6.300ha cây ăn trái

Đồng Nai: Cấp mã số vùng trồng cho gần 6.300ha cây ăn trái

Trồng trọt 10/07/2020 - 09:05

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có gần 6.300ha cây ăn trái được cấp 87 mã số vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và nhiều nước khác.

Giải pháp ổn định vùng nguyên liệu mía tại NASU

Giải pháp ổn định vùng nguyên liệu mía tại NASU

Trồng trọt 10/07/2020 - 09:04

Để nâng cao hiệu quả trồng mía, nông dân phải tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ KHKT mới để tăng năng suất và chất lượng mía.

Tuyên Quang: Nông dân sử dụng khoảng 700 tấn thuốc bảo vệ thực vật/năm

Tuyên Quang: Nông dân sử dụng khoảng 700 tấn thuốc bảo vệ thực vật/năm

Trồng trọt 09/07/2020 - 14:51

Ngày 9/7, tại xã Thái Long, TP Tuyên Quang, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Trồng mướp đắng an toàn sinh học

Trồng mướp đắng an toàn sinh học

Trồng trọt 09/07/2020 - 13:15

Về thôn Thanh Châu (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hỏi địa chỉ mua mướp đắng sạch thì mười người như một đều chỉ đến nhà bà Nguyễn Thị Lâm.

Vị ngọt dưa hấu biên giới Cao Bằng

Vị ngọt dưa hấu biên giới Cao Bằng

Trồng trọt 09/07/2020 - 10:50

Người dân xã biên giới Đại Sơn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dưa hấu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Khấm khá nhờ trồng hoa giấy

Khấm khá nhờ trồng hoa giấy

Trồng trọt 09/07/2020 - 10:42

Đến thăm vườn hoa giấy của anh Lê Ngọc Hải với diện tích 1 ha có đến 5.000 gốc hoa lớn nhỏ khác nhau, có cây giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bỏ nuôi lợn chuyển sang nuôi thỏ, bán đắt như tôm tươi

Bỏ nuôi lợn chuyển sang nuôi thỏ, bán đắt như tôm tươi

Ông Nguyễn Hồng Khanh ở thôn Hổ Lao, xã Tân Việt, TX Đông Triều, Quảng Ninh được biết đến là ông chủ trang trại thỏ lớn nhất của địa phương.

Khoảng 1.700 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn

Khoảng 1.700 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn

Trong đó khoảng 500 hồ có nguồn kinh phí sửa chữa và nâng cấp, còn lại 1.200 hồ vẫn chưa có nguồn vốn.