Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2 - 7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân nung chảy Lâm Thao...

" /> Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm thao cho cây mía
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm thao cho cây mía

Thứ Hai 04/06/2018 , 07:30 (GMT+7)

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2 - 7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân nung chảy Lâm Thao...

 

09-05-54_mi_1
 

1. Đặc điểm sinh lý

Cây mía qua 5 thời kỳ sinh trưởng:

a) Thời kỳ nảy mầm: Tính từ khi đặt hom trồng cho tới lúc mầm mía nảy thành cây con. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ không khí tối thiểu 13 độ C, tối đa 35 - 36 độ C, thích hợp nhất 26 - 33 độ C; độ ẩm đất 70%.

b) Thời kỳ cây con: Bắt đầu từ khi cây có lá thật thứ nhất cho đến khi phần lớn số cây trong ruộng có 5 lá thật. Khi cây có 2 lá thật thì rễ cây bắt đầu phát triển. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ không khí tối thiểu 15 độ C, độ ẩm đất 60%.

c) Thời kỳ đẻ nhánh: Khi cây mía có 6 - 7 lá thật, các mầm ở gốc nằm dưới mặt đất nảy thành nhánh. Từ thân mẹ đẻ ra nhánh cấp 1, nhánh cấp 1 đẻ ra nhánh cấp 2 và tiếp tục thành một bụi mía. Thời gian đẻ nhánh kéo dài 3 - 4 tháng. Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3, đẻ từ cuối tháng 4, rộ trong tháng 5, chấm dứt trong tháng 6. Mía trồng vụ thu trong tháng 9, đẻ rộ trong tháng 10, 11. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ tối thiểu 20 độ C, thích hợp nhất 26 - 30 độ C; độ ẩm đất 70 - 80%.

d) Thời kỳ vươn lóng: Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3 có thời gian vươn mạnh trong 4 tháng: 7, 8, 9, 10. Mía trồng vụ thu tháng 9 có thời gian vươn lóng kéo dài trong 7 tháng, vươn mạnh trong 4 tháng: 5, 6, 7, 8. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ 25 - 35 độ C; độ ẩm đất 60 - 80%.

e) Thời kỳ chín công nghiệp và trổ cờ: Chín công nghiệp - thường từ tháng 11 trở đi, mía tích lũy đường lần lượt từ lóng dưới lên lóng trên. Khi độ đường các lóng ở phần thân ngọn tương đương với phần thân gốc là chín công nghiệp. Thu hoạch khi mía có độ chín nguyên liệu, là lúc độ đường thấp hơn chín công nghiệp, nhưng đạt trị số cho phép sử dụng mía để ép đường.

Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ khoảng 14 - 25 độ C; độ ẩm đất thấp hơn trong thời kỳ sinh trưởng. Bón đạm và tưới nước muộn gần lúc thu hoạch ảnh hưởng xấu đến chất lượng mía. Trổ cờ - là thời kỳ chín sinh vật học của cây mía, thường không trùng với thời kỳ chín công nghiệp và có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nguyên liệu. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ dưới 15 - 26 độ C; độ ẩm đất 70%. Ở miền Nam mía trổ cờ vào tháng 10, miền Bắc tháng 12. Khi mía trổ cờ, thân ngừng sinh trưởng, tỷ lệ đường giảm, tỷ lệ xơ tăng.

Hạn chế trổ cờ có thể bằng các biện pháp sau: Rút nước gây hạn vào thời kỳ cảm ứng mầm hoa; bón tăng đạm kết hợp gây hạn trước và trong thời kỳ cảm ứng ra hoa, sau đó tưới trở lại bình thường; cắt lá ngọn + 1, + 2 trong thời kỳ cảm ứng ra hoa; phun hóa chất như Pentaclorophenol, phun Maleic hydrarit kết hợp với axit giberelic (GA), phun Diquat với liều lượng 0,125 - 1,0kg/ha hòa với 70 lít nước; điều chỉnh trồng vụ thu sẽ trốn trổ cờ có hiệu quả ở miền Trung và miền Nam.

2. Thời vụ trồng, mật độ và cơ cấu cây trồng ở các vùng

a) Thời vụ:

+ Miền Bắc: Vụ đông xuân là vụ chính - trồng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi. Vụ thu - trồng từ tháng 8 đến tháng 9, thu hoạch sau 13 - 15 tháng tuổi, khoảng tháng 10 năm sau.

+ Miền Trung: Vụ đông xuân - trồng tháng 12 đến tháng 3 năm sau, có thể kéo dài tới tháng 4, 5 nơi có tưới nước. Vụ thu - trồng tháng 8, 9.

+ Miền Đông Nam Bộ: Vụ đầu mùa mưa - Vụ I trồng từ 15/4 - 15/6, tốt nhất đến 30/5, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi. Vụ cuối mùa mưa - Vụ II trồng từ 15/10 - 30/11, thu hoạch sau 13 - 14 tháng tuổi. Năng suất cao hơn vụ I khoảng 25 - 30%.

+ Miền Tây Nam Bộ: Vụ đầu mùa mưa - Vụ I trồng tháng 4 đến tháng 6, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi trên vùng đất lên liếp. Vụ cuối mùa mưa - Vụ II trồng tháng 11, 12 thu hoạch sau 8 - 10 tháng tuổi trên vùng đất bị ngập lũ.

b) Mật độ:

+ Miền Bắc: Đồng bằng - khoảng cách hàng 1,2m, trồng ở độ sâu 12 - 20cm. Trung du - khoảng cách hàng 1,3 - 1,4m, trồng ở độ sâu 25 - 30cm.

+ Miền Trung: Khoảng cách hàng 1,0 - 1,2m , trồng ở độ sâu 15 - 20cm.

+ Miền Đông Nam bộ: Canh tác thủ công - khoảng cách hang 1,0 - 1,2m, trồng ở độ sâu 20 - 25cm. Canh tác cơ giới - khoảng cách hàng 1,3 - 1,4m, trồng ở độ sâu 25 - 30cm.

+ Tây Nam bộ: Vùng đất lên liếp - khoảng cách hàng 0,8 - 1,0m, trồng ở độ sâu 15 - 20cm. Vùng đất không lên liếp - khoảng cách hàng 1,0 -1,2m, trồng ở độ sâu 15 - 20cm.

Số lượng hom trên 1ha: 25.000 – 35.000, hom có 3 - 4 mầm. Cách đặt hom: một hàng nối tiếp nhau; hai hàng đặt so le kiểu nanh sấu; hai hàng song song nối tiếp nhau.

c) Đất trồng: Thích hợp với nhiều loại đất. Yêu cầu tối thiểu là có tầng dày, độ thoáng, pH 4 - 9. Đất trồng mía tốt là có nguồn gốc núi lửa hoặc phù sa mới, đất thịt, thịt pha cát, kết cấu tơi xốp, giữ nước tốt, tầng dày 0,7 - 0,8m, mực nước ngầm ở độ sâu 1,5 - 2m, pH 6 - 8, đất giàu chất hữu cơ, không có muối độc, không thiếu vi lượng, địa hình bằng phẳng, độ dốc tối đa 7 - 15%.

d) Cơ cấu cây trồng:

Đất tốt, thâm canh cao: Chu kỳ luân canh 9 năm: 8 năm mía (1 tơ 3 gốc + 1 tơ 3 gốc ) + 1 năm luân canh; chu kỳ luân canh 7 năm: 6 năm mía (1 tơ 2 gốc + 1 tơ 2 gốc) + 1 năm luân canh.

Đất kém phì nhiêu, ít thâm canh: Chu kỳ 5 năm: 4 năm mía (1 tơ 3 gốc) + 1 năm luân canh; chu kỳ 4 năm: 3 năm mía (1 tơ 2 gốc) + 1 năm luân canh; chu kỳ 3 năm: 2 năm mía (1 tơ 1 gốc ) + 1 năm luân canh.

3. Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây mía

Liều lượng bón cho 1 sào Bắc bộ (kg/360 m2) như sau:

Loại phân

Bón lót

Bón gốc

Bón thúc khi bắt đầu đẻ nhánh

(bắt đầu có lóng)

Mía tơ

Vôi bột

25-35

 

 

Phân chuồng

350-500

 

 

Lân nung chảy Lâm Thao

20-30

 

 

NPK-S 12.5.10-14

 

 

70-80

Mía gốc

Phân chuồng

 

350-500

 

Lân nung chảy Lâm Thao

 

20-30

 

NPK-S 12.5.10-14

 

 

75-85

Ghi chú: 1ha = 1 sào Bắc bộ x 27,8 = 1 sào Trung bộ x 20 = 1 công x 10 (theo diện tích 1 sào Bắc bộ = 360m2; 1 sào Trung bộ = 500m2; 1 công (miền Nam) = 1.000m2).

Có thể thay phân chuồng bằng cách bón mùn thải của nhà máy đường sau khi xử lý. Bón vôi vùi sâu, trộn đều trong tầng đất canh tác, bón trước khi trồng mía ít nhất 30 ngày.

Các loại phân vi lượng Bo 0,1 - 0,2%, Cu, Zn, Fe phun bổ sung qua lá vào thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh và bắt đầu có lóng.

Mía gốc: Lượng phân chuồng, phân đạm, lân và kali sử dụng cho mía gốc tương tự như với mía tơ, lượng phân đạm cần tăng 15 - 20%.

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2 - 7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân nung chảy Lâm Thao, cày lấp đất. Bón thúc đẻ nhánh khi bắt đầu có lóng với loại phân NPK-S 12.5.10-14.

Các loại phân vi lượng phun bổ sung qua lá vào thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh và bắt đầu có lóng.

Chúc bà con nông dân sử dụng phân bón lân nung chảy kết hợp với NPK-S Lâm Thao hợp lý để tăng năng suất, hàm lượng đường của các giống mía và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

09-05-54_mi_2
 

 

Tuyên Quang: Hơn 100 ha keo bị khô héo

Tuyên Quang: Hơn 100 ha keo bị khô héo

Trồng trọt 06/07/2020 - 20:06

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 100 ha keo bị khô héo.

Hà Giang: Thêm hơn 1.000 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ

Hà Giang: Thêm hơn 1.000 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ

Trồng trọt 06/07/2020 - 13:49

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh này vừa có thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ.

Hậu Giang: Khóm Nữ Hoàng trúng mùa, được giá

Hậu Giang: Khóm Nữ Hoàng trúng mùa, được giá

Trồng trọt 06/07/2020 - 11:09

Năm nay nhiều nông dân trồng khóm ở Hậu Giang rất phấn khởi vì trúng mùa và bán được giá cao gấp đôi so với năm trước.

Ninh Thuận: Ứng dụng kỹ thuật bao lưới chống ruồi vàng cho vườn táo

Ninh Thuận: Ứng dụng kỹ thuật bao lưới chống ruồi vàng cho vườn táo

Trồng trọt 06/07/2020 - 11:07

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Ninh Thuận, đến tháng 6/2020 toàn tỉnh đã bao lưới được 142,73/1.034 ha táo ứng dụng kỹ thuật “Bao lưới chống ruồi vàng”, với 533 hộ áp dụng.

Ninh Thuận điều chỉnh sản xuất vụ hè thu

Ninh Thuận điều chỉnh sản xuất vụ hè thu

Trồng trọt 06/07/2020 - 07:49

Tính đến ngày 20/6/2020, tổng dung tích hồ chứa toàn tỉnh Ninh Thuận còn khoảng 23 triệu/194 triệu m3, đạt khoảng 12% so với tổng dung tích thiết kế.

Bình Định: Hồ đập cạn kiệt, chắt chiu từng giọt nước tưới

Bình Định: Hồ đập cạn kiệt, chắt chiu từng giọt nước tưới

Trồng trọt 05/07/2020 - 09:36

Trong bối cảnh nắng hạn gay gắt kéo dài, Bình Định phải chắt chiu từng giọt nước tưới để đảm bảo đủ cung ứng cho cây trồng vụ hè thu và vụ mùa năm 2020.

Cây kiệu, hướng làm giàu ở biên giới Cao Bằng

Cây kiệu, hướng làm giàu ở biên giới Cao Bằng

Trồng trọt 05/07/2020 - 09:18

Cây kiệu được trồng ở một số huyện của tỉnh Cao Bằng có triển vọng trở thành cây xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho bà con nông dân vùng biên giới.

Giải pháp phát triển sản xuất chanh leo bền vững

Giải pháp phát triển sản xuất chanh leo bền vững

Trồng trọt 03/07/2020 - 13:55

Chanh leo đang trở thành cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều nông dân và doanh nghiệp trong cả nước.

Chủ động phòng, chống sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá sắn

Chủ động phòng, chống sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá sắn

Trồng trọt 03/07/2020 - 10:57

Sâu keo mùa thu trên cây bắp và bệnh khảm trên cây mì là 2 đối tượng gây hại nghiêm trọng xuất hiện vào vụ hè thu, rất khó kiểm soát nếu để lây lan.

Biến vườn tạp thành vườn kinh tế

Biến vườn tạp thành vườn kinh tế

Trồng trọt 03/07/2020 - 09:01

Hiệu quả kinh tế của cây ăn quả như một luồng gió mới thổi vào huyện trung du miền núi, biến những diện tích vườn tạp ở đây thành vườn kinh tế.

Biến mít thường thành mít da đỏ bằng cách xịt sơn!

Biến mít thường thành mít da đỏ bằng cách xịt sơn!

Trồng trọt 03/07/2020 - 06:01

Một clip bịa đặt thông tin trên mạng về giống mít da đỏ đột biến gen, nhưng lại thu hút tới gần 5 triệu lượt xem.

Trồng rong biển, ngành công nghiệp đầy hứa hẹn

Trồng rong biển, ngành công nghiệp đầy hứa hẹn

Trồng trọt 02/07/2020 - 11:14

Trang trại rong biển hữu cơ Zeewaar ở Hà Lan là một ví dụ điển hình cho ngành công nghiệp ven biển hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai không xa.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Quảng Nam: Đủ điều kiện mới cho phép tái đàn

Quảng Nam: Đủ điều kiện mới cho phép tái đàn

Dù điều kiện chăn nuôi lợn chưa thực sự đảm bảo nhưng nhiều hộ dân ở Quảng Nam vẫn đầu tư tái đàn, thậm chí còn nuôi với quy mô lớn hơn trước.

Syngenta cam kết phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Syngenta cam kết phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Hợi ở Di Linh, Lâm Đồng vẫn nhớ như in những kỹ thuật, kinh nghiệm học hỏi được từ các chuyên gia nông nghiệp Syngenta Việt Nam.