Thứ ba, 17/09/2019 11:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bước ngoặt Thạch Sơn

13/03/2015, 10:00 (GMT+7)

Trong giai đoạn 2010 - 2015, điểm nhấn đáng chú ý đối với Thạch Sơn là việc Nhà nước hoàn thành đầu tư công trình ngọt hóa sông Nghèn. 

Bước ngoặt Thạch Sơn
Thạch Sơn sẽ phát triển mạnh sau khi ngọt hóa sông Nghèn

Với việc được lựa chọn là xã đầu tiên của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Thạch Sơn đang quyết tâm phấn đấu để trở thành điểm sáng mới về xây dựng kinh tế nông thôn, nhất là sau khi công trình ngọt hóa sông Nghèn đã phát huy hiệu quả.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, điểm nhấn đáng chú ý đối với Thạch Sơn là việc Nhà nước hoàn thành đầu tư công trình ngọt hóa sông Nghèn.

Từ dự án này, xã đã tập trung đầu tư hệ thống thuỷ lợi, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống, đưa các giống mới có năng suất cao vào SX, loại bỏ trà xuân sớm, giảm trà xuân trung, tăng diện tích trà xuân muộn, chỉ đạo nuôi tôm thâm canh, cá lồng bè có hiệu quả; thành lập HTX nuôi trồng thuỷ sản, tổ hợp tác chăn nuôi bò, lợn.

Cụ thể, về trồng trọt, hiện nay toàn xã có tổng diện tích đất trồng lúa 265 ha, trong đó vụ xuân 155 ha, năng suất 4,8 tấn/ha; hè thu 110 ha, năng suất 3,6 tấn/ha/ Năng suất bình quân cả năm đạt 4,2 tấn/ha với tổng sản lượng là 1.150 tấn, vượt kế hoạch 50 tấn.

Trong khi đó, các sản phẩm khác cũng đạt giá trị cao như cây lạc có diện tích 70 ha, năng suất 1,9 tấn/ha, sản lượng 133 tấn; cây vừng 10 ha, năng suất 0,1 tấn/ha, sản lượng 1 tấn; cây đậu 15 ha, năng suất 0,6 tấn/ha, sản lượng 9 tấn...

Về chăn nuôi, tổng đàn trâu, bò 850 con, trong đó trâu 100 con, tăng 50 con so với kế hoạch, chủ yếu tăng đàn bò; đàn lợn có 1.500 con, trọng lượng xuất chuồng bình quân 65 kg/con, tổng trọng lượng 97,5 tấn; đàn gia cầm 18.000 con, trong đó gà 10.000 con, vịt 8.000 con.

Theo ông Trần Công Trung, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, thực hiện đề án phát triển SX nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, trong nhiệm kỳ qua xã đã có nhiều chính sách, khuyến khích phát triển chăn nuôi nhằm đưa chăn nuôi chiếm tỷ lệ cao trong nông nghiệp như "Sind hoá" đàn bò, nạc hoá đàn lợn, cấp đất xây dựng trang trại chăn nuôi...

Để đạt được mục tiêu này, xã sẽ huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh, đồng bộ trong xây dựng kết cấu hạ tầng, KT-XH gắn với tiêu chí nông thôn mới, có cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư bằng các chương trình, dự án. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của cấp trên, quy hoạch đấu giá đất có giá trị để tăng nguồn thu ngân sách, song song với việc thực hiện hàng loạt giải pháp quan trọng khác.

Trong khi đó, về kinh tế thuỷ sản, với diện tích mặt nước, sông ngòi, ao hồ trên 200 ha, Thạch Sơn có lợi thế trong phát triển nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, sau ngọt hóa sông Nghèn đã hình thành 2 vùng rõ rệt, phía ngọt hoá nuôi trồng nước ngọt 50 ha, phía hạ du nuôi trồng nước mặn 23 ha.

Đặc biệt, việc nuôi lồng bè đã phát triển mạnh, từ 2 lồng năm 2010 đến nay đã lên đến 160 lồng. Xã đã thành lập 2 HTX nuôi trồng thuỷ sản, áp dụng tiến bộ KHKT trong nuôi trồng từ nuôi quảng canh sang thâm canh; đối tượng được mở rộng, từ nuôi cá chẽm một số hộ đã bổ sung thêm cá hồng mỹ, cá mú cho thu nhập cao hơn.

Việc khai thác đánh bắt cũng được quan tâm kể cả trên sông và trên biển, hiện tại thôn Sông Hải có 6 thuyền đánh bắt thuỷ sản trên biển. Đến nay, tổng sản lượng thuỷ sản đánh bắt và nuôi trồng đạt 300 tấn/năm, vượt kế hoạch đề ra 50 tấn.

Nói về kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2015 - 2020, ông Trung cho biết mục tiêu của xã là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi; phát triển đa dạng các ngành nghề, dịch vụ; phát huy các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Hiện tại, xã đã đặt mục tiêu đến năm 2020 tổng giá trị SX đạt 167,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 15 - 20% mỗi năm và thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng. Xã sẽ tiếp tục tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết TW 7 (Khoá X) và Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh.

ANH MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận