Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 01/06/2020 - 01:50

Khuyến nông

Bưởi tép vàng Đan Phượng

Thứ Hai 19/04/2010 - 10:43

Được coi là loại cây dễ trồng, cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với đa số các chân ruộng xấu,... UBND huyện Đan Phượng xác định bưởi tép vàng Đan Phượng là một trong những cây ăn quả mũi nhọn

Được coi là loại cây dễ trồng, cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với đa số các chân ruộng xấu canh tác lúa kém hiệu quả, sản phẩm dễ tiêu thụ... UBND huyện Đan Phượng xác định bưởi tép vàng Đan Phượng là một trong những cây ăn quả mũi nhọn để tạo nên mặt hàng có sản lượng lớn, chất lượng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương và các hộ gia đình...

(Nội dung chi tiết xin theo dõi trên Trang 17 Báo NNVN số 77 ra ngày 19/4/2010)

 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/buoi-tep-vang-dan-phuong-d52150.html