Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thủ tục đặc biệt và lợi ích của nghi điểm

Thủ tục đặc biệt và lợi ích của nghi điểm2

Lăng kính 21/05/2020 - 05:30

Chứng cứ là cơ sở quan trọng nhất để phán quyết. Nguyên tắc chung mà luật pháp quốc tế luôn tuân thủ là mọi lợi ích của nghi điểm đều thuộc về bị cáo.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp