Thứ tư, 17/07/2019 01:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cà Mau: Hỗ trợ để giảm nghèo bền vững

24/01/2018, 14:05 (GMT+7)

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ y tế; nhà ở, nước sạch, điện, vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đi học…

14-30-58_dscn5344
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ven biển tỉnh Cà Mau góp phần giảm nghèo bền vững

Qua điều tra, rà soát, Cà Mau hiện có khoảng 23.646 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều (chiếm 7,96%), trong đó có khoảng 250 hộ thuộc diện gia đình người có công, khoảng 3.040 hộ dân tộc Khmer và 1.702 hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; 11.388 hộ cận nghèo (chiếm 3,83%). Phần đông hộ nghèo không có tư liệu sản xuất, không vốn liếng, đông con, dân trí thấp, lại có hộ bệnh tật kéo dài làm kiệt quệ về kinh tế…

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2017 - 2020), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53, ngày 15/6/2017 kèm theo hàng loạt các chính sách giảm nghèo: tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phấn đấu đến năm 2020 bình quân mỗi năm cho vay 9.000 lượt hộ, mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/hộ...

Theo đó, hằng năm có từ 8.000 - 10.000 lượt hộ nghèo được tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình; thực hiện chuyển giao kỹ thuật sản xuất bằng phương pháp tiếp cận các thực hành hiện trường, dễ tiếp thu cho người nghèo.

Bên cạnh đó, tăng cường vận động thân nhân, cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ, góp phần tạo điều kiện cho người nghèo có đất ở, xây dựng nhà ở từ nguồn vốn của các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia.

PHƯƠNG NGHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận