Thứ sáu, 26/04/2019 09:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cả nước có 9.600 trung tâm học tập cộng đồng

06/07/2010, 10:36 (GMT+7)

Theo Hội Khuyến học VN, việc tạo điều kiện và cơ hội cho người lớn, người lao động được học tập thêm văn hóa, học nghề là một trong những trọng tâm của các Hội KH địa phương.

Đến nay cả nước có 9.600 TT học tập cộng đồng đạt 93% tỷ lệ phường xã cả nước. Hiện có 30 tỉnh thành phủ kín TT học tập cộng đồng trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

UNESCO đánh giá, TT học tập cộng đồng của Việt Nam đã góp phần khắc phục sự thiếu công bằng xã hội về giáo dục cho những người lớn tuổi và người lao động, và đó là một sáng tạo của Việt Nam.

NGHIÊM THỊ HẰNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận