Thứ bảy, 20/04/2019 03:21 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cả nước thi đua xây dựng Nông thôn mới

09/06/2011, 10:29 (GMT+7)

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu tại lễ phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra hôm qua (8/6) tại Hà Nội.   

Hiện  nông thôn là địa bàn sinh sống của khoảng 70% dân số; nông nghiệp tạo việc làm cho khoảng 50% lao động, đóng góp khoảng 20% GDP, gần 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cùng với nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp ở các cấp, các ngành, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2010 của ngành đạt khoảng 20 tỷ USD; nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, dịch vụ đã chiếm khoảng 60%. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn được đổi mới.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như mong muốn của chúng ta. Nông nghiệp và nông thôn phát triển còn thiếu quy hoạch. Đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thấp. Ở nhiều nơi, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi trường còn ô nhiễm; khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.

 Chính vì vậy, để Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực; xây dựng một nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng NTM, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của cả xã hội trong triển khai thực hiện xây dựng NTM. Cũng theo Thủ tướng, chương trình NTM cần gắn với 6 nhóm giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết 11 của Chính Phủ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2011. UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ xây dựng Đề án với lộ trình cụ thể, phù hợp với xây dựng NTM trên địa bàn, phối kết hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ngành hướng phong trào thi đua tập trung vào giải quyết 11 nội dung xây dựng NTM đã đề ra, đồng thời phải làm tốt công tác huy động và sử dụng vốn, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm đúng qui định và hiệu quả. Thêm nữa, phải gắn phong trào thi đua với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp tặng cờ thi đua cho 17 tập thể, đơn vị đạt giải nhất dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010. Ngoài ra, 41 tập thể, đơn vị đạt giải nhì, giải ba cũng vinh dự được nhận cờ thi đua do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng.

NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận