Thứ hai, 23/07/2018 03:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cá tra thành ngành hàng có điều kiện

06/05/2014, 10:29 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và XK sản phẩm cá tra. Nghị định cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động XK cá tra.

Theo đó, từ khâu nuôi đến chế biến, XK đều phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt, hay nói cách khác, với Nghị định này, cá tra đã chính thức trở thành một ngành hàng có điều kiện.

Về điều kiện để nuôi cá tra, có những quy định sau: Địa điểm, diện tích nuôi cá tra thương phẩm phải phù hợp với quy hoạch nuôi, chế biến cá tra đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt; được cơ quan quản lý NTTS địa phương xác nhận việc đăng ký diện tích và sản lượng nuôi cá tra thương phẩm; cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đảm bảo các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về NTTS, được cơ quan quản lý NTTS địa phương chứng nhận, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm; sử dụng giống, thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, đến 31/12/2015, các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành NTTS tốt theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở chế biến cá tra phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chế biến thực phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; phải nằm trong quy hoạch nuôi, chế biến cá tra đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận; áp dụng các biện pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá tra chế biến; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo VSATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện đảm bảo ATTP; bảo đảm chất lượng đã công bố đối với sản phẩm cá tra xuất xưởng; tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cá tra đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; đối với cơ sở chế biến cá tra xây dựng mới phải được Bộ NN-PTNT kiểm tra, công nhận đủ điều kiện ATTP trước khi hoạt động.

Cá tra nguyên liệu phục vụ chế biến phải được nuôi từ cơ sở nuôi cá tra thương phẩm đáp ứng các điều kiện nói trên.

Sản phẩm cá tra chế biến phải đáp ứng các quy định về chất lượng, ATVSTP thủy sản của Việt Nam và nước NK.

Sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh có tỷ lệ mạ băng phải phù hợp với quy định của nước NK, và không vượt quá 10% với những trường hợp khác. Hàm lượng nước tối đa không vượt quá 83% so với khối lượng tịnh của sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh…

Nghị định 36 cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động XK cá tra. Theo đó, thương nhân XK sản phẩm cá tra phải có cơ sở chế biến cá tra. Nếu không có cơ sở chế biến, thương nhân phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm cá tra tại cơ sở chế biến đáp ứng các điều kiện của Nghị định 36.

Thương nhân phải đăng ký hợp đồng XK cá tra với Hiệp hội cá tra Việt Nam. Cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng XK sản phẩm cá tra đã được Hiệp hội cá tra xác nhận...

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận