Thứ sáu, 26/04/2019 08:52 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Các hành vi ảnh hưởng đến môi trường

01/07/2015, 06:10 (GMT+7)

Những hành vi làm gạch thải khói bụi ra môi trường và hành vi dùng điện đánh bắt cá làm hủy diệt môi trường là những hành vi ảnh hưởng đến môi trường. 

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: luongvanthang@gmail.com hỏi: 

Theo quy định của Nhà nước thì những hành vi nào được coi là làm ảnh hưởng đến môi trường và bị xử lý. Tôi ví dụ như tại địa phương tôi có một số cơ sở làm gạch, khói bụi thải ra thì hành vi đó có được coi là ảnh hưởng đến môi trường không? Những hành vi dùng điện đánh bắt cá có coi là vi phạm hủy diệt môi trường không? Mong luật sư giải thích giúp.

Trả lời:

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Nghị định số 179/2013 ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thì các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Xả nước thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Trường hợp xả nước thải vào môi trường đất, nước ngầm khi tính số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, giá trị nguồn tiếp nhận Kq được tính bằng 1 (một) theo quy chuẩn kỹ thuật đó.

Thải bụi, khí thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào không khí.

Thông số môi trường nguy hại trong nước thải là các thông số môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

Thông số môi trường nguy hại trong khí thải và môi trường không khí là các thông số môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Thông số môi trường không nguy hại là các thông số môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải và môi trường xung quanh, trừ các thông số môi trường quy định riêng.

Khai thác trái phép loài sinh vật là các hành vi săn, bắt, đánh bắt, bẫy bắt, hái, lượm, thu giữ nhằm lấy các sinh vật (bao gồm động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật), bộ phận hoặc dẫn xuất của các loài động vật, thực vật mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc vượt quá số lượng cho phép trong giấy phép khai thác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Từ quy định nêu trên thì những hành vi làm gạch thải khói bụi ra môi trường và hành vi dùng điện đánh bắt cá làm hủy diệt môi trường là những hành vi ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên để có căn cứ xử lý những hành vi này còn phụ thuộc vào hậu quả của nó tác động đến môi trường ở mức độ nào và bị xử phạt ra sao là do đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến môi trường.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận