Thứ bảy, 24/08/2019 01:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận được xả nước cứu hạn

06/04/2015, 09:31 (GMT+7)

Trong thời gian xả nước, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu các Sở NN-PTNT tổng hợp tình hình nguồn nước, diện tích có nước và những khó khăn, vướng mắc, báo cáo hằng tuần về UBND tỉnh và Tổng cục Thủy lợi.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), trên lưu vực sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) và sông La Ngà - Lũy (Bình Thuận) đang được điều tiết nước hồ chứa thủy điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp vụ ĐX 2014-2015 và HT 2015 từ ngày 1/4 đến 31/8.  Tại hồ chứa thủy điện Đơn Dương trên lưu vực sông Cái Phan Rang, từ 1 - 15/4 có lưu lượng xả nước từ 17 - 18 m3/s; từ 16/4 đến 15/5 lưu lượng xả 8 m3/s; từ 16 - 31/5 lưu lượng xả từ 15 - 17 m3/s; từ tháng 6 đến 31/8 sẽ tùy thuộc khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết phù hợp với nhu cầu dùng nước.  Trên lưu vực sông La Ngà - Lũy, tại hồ chứa thủy điện Đại Ninh, từ 1 - 30/4 lưu lượng xả 9 m3/s; từ 1 - 31/5 lưu lượng xả từ 12 - 15 m3/s và thời gian xả tối thiểu 12 giờ/ngày; từ tháng 6 đến 31/8 sẽ tùy thuộc khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết phù hợp với nhu cầu dùng nước.  Cũng trên lưu vực sông La Ngà - Lũy, tại hồ chưa Hàm Thuận - Đa Mi, từ 1 - 30/4 lưu lượng xả nước 30 m3/s với thời gian xả ít nhất 12 giờ/ngày; từ 1 - 15/5 lưu lượng xả 37 m3/s, thời gian xả từ 12 đến 14 giờ/ngày; từ 16 - 31/5 lưu lượng xả từ 35 m3/s, thời gian xả từ 12 - 14 giờ/ngày; từ tháng 6 đến 31/8 sẽ tùy thuộc khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết phù hợp với nhu cầu dùng nước.  Để tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, lắp đặt các trạm bơm dã chiến và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng lấy nước khi có nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng tiết kiệm nước.  Trong thời gian xả nước, Tổng cục Thủy lợi cũng yêu cầu các Sở NN-PTNT tổng hợp tình hình nguồn nước, diện tích có nước và những khó khăn, vướng mắc, báo cáo hằng tuần về UBND tỉnh và Tổng cục Thủy lợi.

BÍCH HỒNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận