Thứ bảy, 23/06/2018 04:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

18/05/2010, 10:57 (GMT+7)

Anh Lý Tường Vân ở thành phố Hồ Chí Minh xin hỏi:

Xin luật gia tư vấn và hướng dẫn việc nộp lệ phí trước bạ đối với các phương tiện vận tải, súng săn, súng thể thao của tổ chức, cá nhân người nước ngoài; trong trường hợp nào thì không phải nộp lệ phí trước bạ?

Trả lời:

Theo Thông tư số 68 ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp: phương tiện, vận tải, súng săn, súng thể thao của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây thì không phải nộp lệ phí trước bạ:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc.

- Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên cơ quan các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên Hợp Quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức, cá nhân khác) không thuộc đối tuợng nêu tại điểm a, b khoản này, nhưng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thỏa thuận có quy định được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ (hoặc được miễn nộp hoặc không phải nộp toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí) thì thực hiện theo quy định đó.

Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thỏa thuận, nếu quy định không thu hoặc miễn thu, lệ phí (nói chung) hoặc lệ phí trước bạ (nói riêng), áp dụng với cả phía Việt Nam thì đơn vị trực tiếp thực hiện dự án (hoặc Ban quản lý dự án) là phía Việt Nam cũng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thuộc chương trình, dự án đã ký kết.

Trường hợp nêu tại điểm c khoản này, người kê khai lệ phí trước bạ phải cung cấp cho cơ quan thuế: Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài (bản sao thủ trưởng cơ quan đại diện dự án ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu xác nhận).

- Trường hợp các chương trình, dự án đặc biệt và đối tượng khác mà Chính phủ Việt Nam có văn bản quy định riêng miễn thu hoặc không thu lệ phí trước bạ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thực hiện theo văn bản đó và người nộp lệ phí trước bạ không phải cung cấp bản sao Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài. Trên đây là những quy định mới nhất, luật gia xin nêu để anh vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận