Thứ hai, 27/05/2019 09:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Các trường hợp tinh giản biên chế

12/01/2015, 07:35 (GMT+7)

Theo quy định tại Nghị định 108/2014 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có quy định: 

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: lythao67@gmail.com hỏi:

Trước đây tôi công tác ở ngành tài chính. Vì hoàn cảnh gia đình tôi chuyển về công tác tại cơ quan văn hóa, làm công việc không đúng ngành nghề bằng cấp. Cũng do tuổi đã lớn nên tôi không tham gia học theo chuyên môn của ngành đang làm việc và cũng do sức khỏe nên tôi nghỉ việc nhiều. Hằng năm chỉ ở mức xếp loại là hoàn thành công việc. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi học trái ngành nghề thì có thuộc đối tượng tinh giản biên chế đợt này không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 108/2014 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có quy định: Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn.

- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

- Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu và vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận