Thứ bảy, 18/01/2020 04:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cách hay trong xóa đói giảm nghèo

02/10/2014, 08:10 (GMT+7)

Quận 5 là một trong những điển hình của TP. HCM trong công tác xóa đói giảm nghèo với cách làm hiệu quả, đưa các hộ dân thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015.

Trước đó, năm 2013 quận còn 90 hộ nghèo với 310 nhân khẩu (0,21% trong tổng số 42.040 hộ) và 228 hộ cận nghèo với 906 nhân khẩu (0,54%). Từ kinh nghiệm của những giai đoạn trước, để thực hiện tốt hơn, các ban, tổ chức đoàn thể đã phối kết hợp, cùng hành động.

Quận đã chỉ đạo 15 phường xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra khảo sát, phân loại, nắm chắc mức sống, điều kiện sống, lao động việc làm của hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực.

Theo đó, các phường đã tập trung huy động nguồn lực, nguồn vốn tại chỗ được hơn 21,842 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo của toàn quận lên hơn 6.913 tỉ đồng.

Liên kết các DN, cơ sở SX kinh doanh giới thiệu việc làm cho lao động nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Giải quyết việc làm, tạo điều kiện học nghề cho hàng chục lao động. Một trong những chương trình hành động ý nghĩa của quận 5 là tặng thẻ BHYT cho người nghèo, giúp họ tự tin đến bệnh viện hơn.

Toàn quận có 57 tổ tự quản giảm nghèo với hơn 1.600 thành viên và đoàn, hội các cấp trong quận đã vận động 100% số hộ nghèo tham gia sinh hoạt tổ, nhằm nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của họ, để có phương án hỗ trợ hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với tổ tự quản giảm nghèo theo dõi, cập nhật thường xuyên số lao động chưa có việc làm và việc làm chưa ổn định để hỗ trợ. Đến nay, quận đã thực hiện hiệu quả nguồn Quỹ Xóa đói giảm nghèo của địa phương, xét duyệt cho hơn 1.700 hộ vay với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng. Đến nay, toàn quận không còn người thu nhập dưới 16 triệu đồng/năm, chỉ còn một số hộ cận nghèo. Quận đang hỗ trợ để nâng thu nhập của những hộ cận nghèo lên đạt chuẩn trong thời gian tới.

P. LẬP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận