Thứ tư, 24/04/2019 07:34 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cách tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

15/03/2010, 10:19 (GMT+7)

Anh Trần Hoàng Khởi ở hòm thư: thanhsangkl@gmail.com hỏi:

Hiện tôi đang công tác trong ngành kiểm lâm. Theo Thông tư số 04/2009 ngày 24/12/2009 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch và chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra thi hành án dân sự và kiểm lâm. Trước đây tôi công tác ở ngành công an, thời gian là 7 năm 7 tháng, sau đó bị kỷ luật, tước danh hiệu công an nhân dân; đến năm 1997 tôi mới hợp đồng vào làm tại ngành kiểm lâm, đến năm 2003 mới được tuyển dụng vào biên chế chính thức cho đến nay. Xin hỏi luật gia, thời gian công tác ở ngành công an bị kỷ luật tôi có được tính để hưởng thâm niên tiếp bên ngành kiểm lâm không?

Trả lời:

Trong thư anh chưa nói rõ trong thời gian công tác ở ngành công an anh có được hưởng thâm niên không; được hưởng mấy năm; khi bị buộc thôi việc thì anh chuyển về ngành kiểm lâm công tác và hiện nay BHXH của anh tính như thế nào; hiện nay anh đã được xếp lương ở ngạch kiểm lâm viên chưa. Những vấn đề trên là cơ sở để tính thâm niên cho anh trong ngành kiểm lâm.

Tại Thông tư số 04 quy định:

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng thời gian như sau:

+ Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng (nếu có thời gian gián đoạn mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn).

+ Thời gian làm việc được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có).

+ Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy định tại điều 1 Thông tư này mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề báo gồm:

+ Thời gian tập sự

+ Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị;

+ Thời gian làm các công việc xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh ngoài quy định tại điều 1 Thông tư này;

+ Thời gian làm việc trong quân đội, công an và cơ yếu không được tính hưởng phụ cấp tâm niên nghề;

+ Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng liên tục từ 01 tháng trở lên;

+ Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Từ các quy định như đã nêu, trường hợp của anh: Nếu 7 năm 7 tháng công tác trong ngành công an anh được hưởng phụ cấp thâm niên và khi anh bị buộc thôi việc anh chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì khi tính thâm niên trong ngành kiểm lâm anh sẽ được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên nghề; ngược lại, nếu thời gian công tác trong ngành công an anh không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề hoặc khi bị kỷ luật anh đã hưởng trợ cấp BHXH một lần rồi thì thời gian này anh không được tính cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong ngành kiểm lâm.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận