Thứ sáu, 24/05/2019 12:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cách tính thời gian đóng BHXH

31/03/2010, 10:36 (GMT+7)

Anh Nguyễn Tử Bình cùng một số cán bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xin hỏi:

Tôi sinh năm 1952, tham gia công tác từ năm 1988 đến nay. Hiện tôi đang hoàn thành các thủ tục để nghỉ chế độ nhưng còn vướng về thủ tục ở cơ quan bảo hiểm xã hội như:

Cơ quan BHXH yêu cầu chúng tôi phải có quyết định tuyển dụng (từ những năm đầu tiên làm việc ở xã) thì mới công nhận là thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH. Các tài liệu này chúng tôi lên tận huyện cũng không có vì những năm đó chúng tôi vào công tác ở xã không có quyết định tuyển dụng; hiện nay hồ sơ ở xã chỉ thể hiện danh sách lĩnh phụ cấp (tính bằng thóc) hàng tháng và xác nhận của Đảng ủy, UBND xã về thời gian công tác của chúng tôi nhưng cũng không được BHXH chấp nhận. Cơ quan BHXH huyện còn nói rằng: Thời gian công tác ở xã từ năm 1998 trở về trước chỉ ủy viên UBND mới được tính thời gian công tác tính hưởng BHXH. Xin luật sư cho biết việc BHXH giải quyết như vậy có đúng không, và hướng dẫn những vướng mắc của chúng tôi.

Trả lời:

Hiện nay việc giải quyết những tồn tại này, Nghị định 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2010) quy định như sau:

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn có thời gian đảm nhiệm chức danh khác thuộc UBND theo quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định số 09 ngày 23/1/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50 CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ, xã, phường, thị trấn đã đóng BHXH theo chức danh mà chưa hưởng trợ cấp một lần thì được tính là thời gian có đóng BHXH để tính hưởng BHXH.

+ Cán bộ xã có thời gian đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09 của Chính phủ mà chưa hưởng trợ cấp một lần, thì thời gian làm việc có đóng BHXH được tính là thời gian để hưởng BHXH hoặc được cộng nối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc để tính hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH.

Về các thủ tục giấy tờ để tính BHXH được quy định tại Thông tư số 09 ngày 26/4/1996 và Thông tư số 19 ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Căn cứ để ghi sổ BHXH căn cứ vào hồ sơ gốc để ghi quá trình làm việc có đóng BHXH, trường hợp hồ sơ bị mất thì dựa vào sổ lao động hoặc lý lịch Đảng viên hoặc các giấy tờ có xác nhận hợp pháp kèm theo công văn của người sử dụng lao động nêu rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình làm việc của người lao động.

Từ những quy định trên, anh cùng một số cán bộ xã cần căn cứ vào các văn bản trên và làm đơn đề nghị BHXH tỉnh xem xét giải quyết vì theo các văn bản này thì thời gian công tác của xã anh được cộng để tính BHXH khi nghỉ chế độ và việc xác nhận như anh đã nêu là đủ điều kiện.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận