Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ ba 31/03/2020 - 01:39

Thời sự Nông nghiệp

Cải cách hành chính là mệnh lệnh thường xuyên bắt buộc

Thứ Tư 19/12/2018 - 18:00

Sáng 19/12 tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ NN-PTNT tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính - Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp”.

Giao lưu trực tuyến Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính - Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc cắt giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua Bộ NN-PTNT có những động thái mạnh mẽ trong việc cắt giảm và đơn giản hóa TTHC. Cụ thể, Bộ NN-PTNT cắt giảm 173/345 điều kiện, đạt tỷ lệ 50%, trong đó 65 điều kiện được sửa đổi, đơn giản hóa, 108 điều kiện được bãi bỏ.

Về đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, Bộ NN-PTNT cũng thực hiện cắt giảm từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng, tỉ lệ cắt giảm trên 77%. Việc cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa mang tính cách mạng của Bộ NN-PTNT có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính có liên quan tới nhập khẩu hàng hóa.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cắt giảm các TTHC là công việc trọng tâm của Bộ NN-PTNT những năm gần đây, là mệnh lệnh thường xuyên, bắt buộc từ lãnh đạo Bộ. Đặc biệt, việc cắt giảm có sự phản biện, giám sát của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm thực chất cũng như góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho nông nghiệp cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Là một trong những đơn vị đầu mối về TTHC lớn nhất Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng Cục BVTV cho biết, với trên 130.000 lô hàng/năm, trong đó trên 85% lô hàng thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia đã đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và lực lượng cán bộ khi giảm được chi phí đi lại, công sức, cán bộ Cục BVTV cũng được giảm áp lực vì số doanh nghiệp đến chi cục làm thủ giảm mạnh.

Thời gian tới, Cục BVTV tiếp tục đẩy mạnh, nâng cấp thực hiện hải quan một cửa liên thông Asean để sự công nhận lẫn nhau giữa các thị trường, khi các các nước có sự công nhận lẫn nhau sẽ tránh được hồ sơ giả. Bởi hiện tại chưa có sự công nhận, khi có dấu hiệu giấy tờ giả sẽ mất nhiều thời gian cho cả cán bộ và doanh nghiệp.

Là một trong những đơn vị tiên phong thực hải Hải quan một cửa Quốc gia cũng như cắt giảm TTHC tại Bộ NN-PTNT, Quyền Cục trưởng cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương chia biết, ngành sẽ phải triệt để cải cách hành chính và áp dụng công nghệ thông tin trước áp lực hội nhập ngày một sâu rộng. Do vậy, cải cách hành chính sẽ tiếp tục phải được áp dụng, đồng thời thực hiện tốt Luật Chăn nuôi, kê khai chăn nuôi, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý hướng tới việc doanh nghiệp chỉ cần ngồi ở nhà mà không cần phải đến các cơ quan quản lý nhà nước nữa.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/cai-cach-hanh-chinh-la-menh-lenh-thuong-xuyen-bat-buoc-d233297.html