Thứ ba, 25/09/2018 06:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

09/10/2014, 10:12 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám tại Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2014.

HOÀN THÀNH 41 HOẠT ĐỘNG/SẢN PHẨM

Theo Văn phòng thường trực CCHC, kế hoạch CCHC năm 2014 của Bộ NN-PTNT xây dựng trên 7 lĩnh vực/nội dung với tổng số 37 nhiệm vụ với 89 hoạt động/sản phẩm. Đã hoàn thành 41 hoạt động/sản phẩm, các nhiệm vụ khác đang triển khai theo kế hoạch.

12-01-51_1 Hội nghị giao ban CCHC Bộ NN-PTNT quý III

Cụ thể, trong công tác thông tin, tuyên truyền CCHC quý III, Bộ tập trung vào phổ biến, quán triệt nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2014. Cập nhật các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp xây dựng chuyên mục Cải cách và Phát triển trên Báo Nông nghiệp Việt Nam nhằm tuyên truyền những nội dung, hoạt động CCHC của Bộ. Các Tổng cục, Vụ, Cục chuyên ngành và các đơn vị chủ yếu tuyên truyền phổ biến công tác CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, lồng ghép tại các cuộc họp chuyên đề và đăng tải trên website.

Cũng trong quý III, Bộ đã ban hành Kiểm tra công tác CCHC năm 2014, thời gian kiểm tra dự kiến vào cuối tháng 10 - 11/2014 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC năm 2014, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá tổng hợp kết quả trên các lĩnh vực CCHC đã xác định trong kế hoạch. Đến nay đã có 20/26 đơn vị gửi báo cáo tự kiểm tra về Bộ.

Trong quý III, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Bộ luôn được chú trọng, là nhiệm vụ trọng tâm và được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao.

Các Dự án Luật do Bộ được giao chủ trì soạn thảo luôn được chú trọng thực hiện, đảm bảo chất lượng soạn thảo và theo đúng tiến độ Chương trình ban hành Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

Đối với các dự án Luật, Bộ NN-PTNT được giao chủ trì xây dựng 3 dự án Luật (Thú y, Thủy sản sửa đổi, Thuỷ lợi). Đối với văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định là Nghị định 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai; Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

12-01-51_2 Cán bộ Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) làm thủ tục thông quan cho sản phẩm thực vật và nguồn gốc thực vật XNK tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)

Văn phòng Bộ NN-PTNT tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trình ký phát hành văn bản của Bộ, đảm bảo kịp thời, chính xác và đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. Một số Cục thuộc Bộ (Cục Trồng trọt, Cục BVTV, Cục Chăn nuôi) tiếp tục thực hiện và duy trì tốt cơ chế một cửa, tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cục và niêm yết công khai tại bảng hướng dẫn và trang Web của các đơn vị.

Đối với Thông tư do Bộ trưởng ban hành, Bộ đã ban hành theo thẩm quyền là 09 Thông tư. Đặc biệt, Bộ đã tích cực xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản tổ chức triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; tăng cường các điều kiện cần thiết cho lực lượng kiểm ngư để nâng cao khả năng hoạt động trong tình hình mới và ban hành Thông tư hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định 36 đã bám sát thực tế hoạt động trong nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra.

NƯỚC RÚT

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong công tác CCHC tại quý III, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu các đơn vị cần làm việc chủ động, quyết liệt và tích cực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra trong quý IV/2014 và phải xác đinh đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Sắp tới, lãnh đạo Bộ sẽ áp dụng quy chế nếu đơn vị nào trình văn bản mà không có các thủ tục hành chính đã hoàn thành đi kèm sẽ cương quyết không ký hoặc không trình lên cấp trên.

Theo Văn phòng thường trực CCHC Bộ NN-PTNT, trong quý IV lĩnh vực cải cách thể chế tiếp tục xây dựng 03 dự án Luật gồm: Luật Thú y, Luật Thuỷ lợi, Luật Thủy sản sửa đổi.

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký xây dựng văn bản theo kế hoạch, cụ thể là 6 Nghị định, 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền là 58 Thông tư.

Trong cải cách tổ chức bộ máy, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Lâm nghiệp.

Hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên Bộ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về NN-PTNT. Tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”...

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận