Thứ năm, 21/06/2018 07:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cẩm Xuyên đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM

23/04/2013, 10:54 (GMT+7)

Là địa phương có nhiều tiềm năng ở Hà Tĩnh, trong những năm qua Cẩm Xuyên có nhiều điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Là địa phương có nhiều tiềm năng ở Hà Tĩnh, trong những năm qua Cẩm Xuyên có nhiều điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Nhận thức rõ vai trò của các mô hình kinh tế trong xây dựng NTM, Cẩm Xuyên đã có nhiều chính sách phát triển các mô hình, nhất là trong nông nghiệp. Đáng chú ý, huyện đã thu hút 3,2 tỷ đồng nguồn vay vốn của tỉnh theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND, hỗ trợ hơn 900 hộ vay thuộc 22 xã vay với tổng dư nợ hơn 50,3 tỷ đồng theo Quyết định 26/2012/QĐ-UBND…

Theo đó sản xuất đã chuyển dịch mạnh sang hướng tập trung hàng hóa gắn với việc liên doanh liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong sản xuất đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 150 mô hình phát triển kinh tế trong đó có 28 mô hình trồng trọt, 61 mô hình chăn nuôi, 40 mô hình về nuôi trồng thủy sản, 13 mô hình tổng hợp, 6 mô hình lâm nghiệp… Tính riêng trong quý I/2013, toàn huyện đã xây dựng được thêm trên 30 mô hình phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực.

Từ các mô hình kinh tế đã đẩy nhanh việc phát triển các hình thức sản xuất thành lập 47 tổ hợp tác, 42 tổ hợp tác trong nông nghiệp. Bước đầu các tổ hợp tác đã đi vào hoạt động và đạt kết quả rõ nét. Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp tăng 15% so với năm 2011, tăng thu nhập bình quân từ 15 triệu đồng/người năm 2011 lên gần 18 triệu đồng/người năm 2013.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận