Thứ sáu, 23/08/2019 01:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cán bộ khuyến nông Lào tham quan học tập tại Việt Nam

09/01/2018, 08:26 (GMT+7)

Dự án “Xây dựng Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn, Lào” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai hợp phần: Xây dựng và Tăng cường năng lực.

Trong khuôn khổ hợp phần Tăng cường năng lực, vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức cho các cán bộ nông nghiệp của tỉnh Hủa Phăn tham quan học tập về khuyến nông.

Đoàn gồm 20 người là cán bộ, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở, cán bộ khuyến nông của 10 huyện trong tỉnh và nông dân chủ chốt tham gia mô hình khuyến nông.

Đoàn đã thăm mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình trồng hoa và trồng chè tại Sơn La, mô hình trồng bưởi, cam, nuôi cá lồng ở Hòa Bình, mô hình liên kết nuôi bò ở Thanh Hóa.

Tại các địa điểm tham quan, đoàn đã tìm hiểu về các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng, các giống cây trồng, vật nuôi mới, có năng suất cao và coi đó làm những kiến thức quý báu, bổ ích để nghiên cứu áp dụng cho các địa phương của tỉnh Hủa Phăn.

HUY THUẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận