Thứ năm, 21/06/2018 07:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cảnh cáo viên chức

08/08/2012, 10:53 (GMT+7)

Tôi công tác trong ngành ngân hàng. Vừa qua, trong việc cho khách hàng vay, tôi có một số khuyết điểm nhất định và tôi được biết sẽ chịu mức kỷ luật cảnh cáo. Tôi rất muốn biết hình thức kỷ luật này được quy định tại văn bản nào và cụ thể như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư taynguyen3@gmail.com xin hỏi:

Tôi công tác trong ngành ngân hàng. Vừa qua, trong việc cho khách hàng vay, tôi có một số khuyết điểm nhất định và tôi được biết sẽ chịu mức kỷ luật cảnh cáo. Tôi rất muốn biết hình thức kỷ luật này được quy định tại văn bản nào và cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

+ Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng;

+ Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị;

+ Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp;

+ Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

+ Phân biệt đối xử dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức;

+ Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội;

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

+ Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác;

+ Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

+ Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này;

+ Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Trên đây là những quy định về những hành vi mà viên chức vi phạm sẽ bị chịu mức kỷ luật cảnh cáo.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận