Chủ nhật, 22/09/2019 02:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cánh đồng lớn phải có ít nhất 1 hình thức sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng

03/03/2015, 09:13 (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn TP. 

Theo đó, tiêu chí bắt buộc với cánh đồng lớn gồm: Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; quy hoạch NTM và các quy hoạch khác đã được duyệt; áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững; có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng...

Tiêu chí khuyến khích gồm: Cánh đồng lớn có hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận