Thứ năm, 15/11/2018 11:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Canh tác lúa cải tiến SRI

02/10/2014, 08:12 (GMT+7)

Với những kiến thức đã học, đội ngũ cán bộ khuyến nông sẽ là những tuyên truyền viên giúp nông dân tiếp cận và ứng dụng TBKT vào SX

Canh tác lúa cải tiến SRI

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực và cập nhật TBKT cho cán bộ khuyến nông, vừa qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn TOT cho 30 cán bộ khuyến nông và cộng tác viên trên địa bàn tỉnh về “Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI" từ nguồn kinh phí Trung ương năm 2014.

Nội dung tập huấn xoay quanh quy trình “1 phải, 5 giảm” (phải dùng giống xác nhận; giảm giống, giảm bón thừa phân đạm, giảm thuốc BVTV, giảm nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch, đồng thời hướng tới giảm phát thải khí nhà kính, giảm công lao động và giảm ô nhiễm môi trường).

Với những kiến thức đã học, đội ngũ cán bộ khuyến nông sẽ là những tuyên truyền viên giúp nông dân tiếp cận và ứng dụng TBKT vào SX nhằm mang lại năng suất, chất lượng cao, giảm chi phí, góp phần bảo vệ môi trường...

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận