Thứ tư, 11/12/2019 09:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cao Bằng huy động được hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

11/11/2019, 19:33 (GMT+7)

Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 11/11.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình NTM, Cao Bằng đã huy động được 15.050 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh mới có 15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 10 xã nữa.

Bình quân đạt 9,61 tiêu chí/xã, đạt 99,59% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao, dự kiến hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao (9,65 tiêu chí/xã); đã tăng bình quân 7,61 tiêu chí/xã so với rà soát năm 2011 (bình quân 2,0 tiêu chí/xã), không còn xã dưới 5 tiêu chí. Riêng tiêu chí về quy hoạch, tất cả 177 xã, phường, thị trấn đã hoàn thiện.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khen thưởng các cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM

Kết quả thực hiện xây dựng NTM ở Cao Bằng còn hạn chế, đạt thấp theo mục tiêu để ra là do địa bàn các xã toàn đồi núi, mật độ dân cư thưa thớt và phân bố rải rác nên rất khó khăn trong đầu tư hoàn chỉnh cơ hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Suất đầu tư công trình ở miền núi lớn nhưng hiệu suất sử dụng ít. Trong khi nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ từ nhà nước.

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM; thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 50 xã trở lên đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2025-2030, có 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM; 50% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu.

TOÁN NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận