Thứ năm, 21/11/2019 05:47 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cao Bằng: Sự kiện vận động sáng tạo trong phát triển nông nghiệp nông thôn

16/08/2019, 20:11 (GMT+7)

Ngày 16/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) phối hợp với Sở NN-PTNT, Dự án VIE/036 tổ chức Hội nghị Triển khai “Sự kiện vận động sáng tạo trong phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Cao Bằng” lần thứ 2 năm 2019.

Sự kiện vận động sáng tạo trong phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Cao Bằng lần thứ 2.

Lĩnh vực tham gia là tất cả các ý tưởng, các giải pháp sáng tạo KHKT phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nhằm phát triển nông nghiệp gắn với thị trường, với khai thác và phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh.

Đối tượng tham dự là tất cá các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đang làm việc, sinh sống tại tỉnh đặc biệt là những người nông dân có các ý tưởng sáng tạo hoặc các giải pháp kỹ thuật đã triển khai nhằm phát triển nông nghiệp gắn với phát triển tiềm năng du lịch tỉnh từ năm 2015 đến nay.

Các giải pháp tham dự phải có tính mới, tính sáng tạo, sự gắn kết với người dân; có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện tỉnh; có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về thể lệ tham gia sự kiện; tiêu chuẩn đánh giá các giải pháp, đề xuất tham dự sự kiện. Sự kiện vận động sáng tạo trong phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Cao Bằng lần thứ 2 được tổ chức nhằm phát huy trí tuệ, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo của người dân về lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân đặc biệt là người nông dân đưa ra các giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn gắn với phát triển thị trường và phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao năng lực cho người nông dân, phát huy các thế mạnh về cây trồng, vật nuôi đặc sản của tỉnh, các địa điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, các giá trị văn hoá... 

KÔNG HẢI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận