Thứ năm, 27/06/2019 01:03 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cao Xá góp sức, góp công

09/01/2014, 09:56 (GMT+7)

Tuy không phải xã điểm xây dựng NTM nhưng Cao Xá là một trong những điểm sáng của huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Tuy không phải xã điểm xây dựng NTM của huyện, tỉnh nhưng Cao Xá là một trong những điểm sáng của huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến hết năm 2013 Cao Xá hoàn thành 17/19 tiêu chí. Với những thành công đó, Cao Xá phấn đấu đến năm 2015 cơ bản đạt chuẩn NTM.

Trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Cao Xá đã tập trung đầu tư các công trình như nâng cấp lưới điện để đạt chuẩn kỹ thuật ngành điện với chi phí đầu tư trên 6 tỷ đồng; xây dựng trường tiểu học, trường Mầm non Cao Xá 1; nâng cấp cải tạo lại nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các tuyến giao thông đường trục, huy động nhân dân đóng góp sức người sức của để chỉnh trang nhà cửa, sân vườn tường rào; đến nay các tuyến đường GTNT trong khu dân cư cơ bản đều hoàn thành bằng bê tông; xây dựng hoàn thành quy trình xử lý rác thải trên địa bàn toàn xã với khoảng trên 200 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và nhân dân.

Từ những cố gắng nêu trên, đến nay xã Cao Xá đã đạt 17/19 tiêu chí. Về cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 31,48%; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm 31,45%; dịch vụ thương mại chiếm 37,07%. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; 100% hệ thống giáo dục và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia mức độ 1...

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 283 người; tỷ lệ dân cư được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,8%; toàn xã có 15/23 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 92,4% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% các tổ chức, đoàn thể xã hội đạt vững mạnh tiên tiến xuất sắc; Tình hình chính trị ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực tham gia xây dựng quê hương đất nước, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM…

Tuy nhiên, vẫn còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông và thủy lợi. Trong đó, tiêu chí môi trường và cơ sở vật chất văn hóa đã đạt trên 85%.

Phong trào xây dựng NTM được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Những kết quả đạt được khiến người dân nơi đây rất phấn khởi. Bà Đặng Thị Vui ở khu Dương Khê Đông cho biết: "Người dân chúng tôi rất vui khi nhà văn hóa khu được khánh thành. Đây không chỉ là nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển khai các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, qua đó nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân".

Phong trào xây dựng NTM của xã Cao Xá đang tiến dần tới đích vào năm 2015. Bộ mặt nông thôn đang khởi sắc, người dân phấn khởi là bài học thành công từ sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân luôn sát cánh, đồng thuận góp sức xây dựng NTM. 

QUÁCH THỊ SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận