Thứ ba, 18/12/2018 05:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cấp giấy chứng nhận ATSH sinh vật biến đổi gen

27/08/2012, 14:27 (GMT+7)

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) vừa tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận (GCN) an toàn sinh học (ATSH) đối với sinh vật biến đổi gen (BĐG).

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) vừa tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận (GCN) an toàn sinh học (ATSH) đối với sinh vật biến đổi gen (BĐG).

Theo dự thảo thông tư, tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu hoặc sử dụng sinh vật BĐG cho mục đích phóng thích (nuôi, trồng, thả) vào môi trường sau khi sinh vật  được cấp GCN ATSH hoặc có trong danh mục sinh vật BĐG đã được cấp GCN ATSH. GCN sẽ được Bộ trưởng Bộ TN-MT cấp trên cơ sở tư vấn của hội đồng ATSH và kết quả khảo nghiệm được Bộ NN-PTNT công nhận.

Để được cấp GCN, các tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ đăng ký gồm đơn đăng ký, báo cáo kết quả khảo nghiệm được Bộ NN-PTNT công nhận đạt yêu cầu, báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật BĐG đối với môi trường và ĐDSH… Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp GCN ATSH phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký cấp GCN ATSH, cơ quan thường trực thẩm định gửi văn bản thông báo về việc chấp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ kèm theo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

LÊ DƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận