Thứ bảy, 20/04/2019 03:14 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm

07/06/2013, 10:27 (GMT+7)

Theo kết quả báo cáo, hiện nay tỷ lệ cấp GCNQSDĐ toàn tỉnh mới đạt 85,5% so với diện tích cần phải cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa cho biết, đã chỉ đạo Sở TN-MT và các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhằm đảm bảo cơ bản hoàn thành công tác này trong năm 2013 theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo kết quả báo cáo, hiện nay tỷ lệ cấp GCNQSDĐ toàn tỉnh mới đạt 85,5% so với diện tích cần phải cấp. Trong đó, đạt cao nhất là đất sản xuất nông nghiệp với 91,9%, đất nuôi trồng thủy sản đạt 77%, đất ở nông thôn đạt 76,8%, đất lâm nghiệp đạt 75%. Riêng đối với một số loại đất khác tỷ lệ còn rất thấp như: đất ở đô thị đạt 58,6%, đất phi nông nghiệp khác đạt 55,8%, đất tôn giáo đạt 46,1%, đất chuyên dùng đạt 40,5%, đất nghĩa trang đạt 14,5%...

Công tác lập bản đồ, hồ sơ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chỉ đạt 23%, riêng việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chưa có địa phương nào thực hiện. Nguyên nhân do kinh phí để tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn; một số vụ tranh chấp, khiếu kiện đất đai kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm đã làm ảnh hưởng đến việc đăng ký cấp GCNQSDĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa yêu cầu các đơn vị liên quan cần phối hợp với địa phương xác định rõ địa bàn trọng điểm, xã điểm, đối tượng ưu tiên… để tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, nhất là đối với một số loại đất như: đất sản xuất nông nghiệp, đất ở đô thị, đất chuyên dùng; đồng thời xem xét miễn giảm lệ phí cho các hộ nghèo theo quy định.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận