| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 05/12/2020 - 00:23

Khuyến nông

Cấp phát vật tư phòng chống thiên tai

Thứ Tư 05/08/2015 - 06:05

Chi cục Khai thác & bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng vừa tiến hành cấp phát vật tư phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho các địa phương trọng điểm nghề cá.

Theo đó đã cấp 20 nhà bạt loại 16,5 m2 và 24,75 m2, 200 áo phao với tổng trị giá hơn 480 triệu đồng; trong đó đơn vị được cấp nhiều nhất là UBND huyện Bạch Long Vỹ (2 nhà bạt và 30 áo phao).

Các địa phương trọng điểm nghề cá như xã Lập Lễ, Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên), xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy), phường Hải Thành (quận Dương Kinh), huyện Cát Hải được hỗ trợ nhà bạt và áo phao.

HTX Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền xã Lập Lễ và UBND phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn), Trạm Kiểm ngư Cát Bà được nhận nhà bạt.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/cap-phat-vat-tu-phong-chong-thien-tai-d147362.html

Báo Nông Nghiệp