Thứ sáu, 22/06/2018 04:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Câu chuyện từ Mỹ Long Nam

20/07/2011, 10:20 (GMT+7)

Đã từng bị liệt vào danh sách xã nghèo nhất nhì tỉnh Trà Vinh. Đến nay, xã điểm xây dựng NTM này đã khoác lên mình bộ áo mới.

Sau ngày miền Nam giải phóng, Mỹ Long Nam được liệt vào danh sách xã nghèo nhất nhì tỉnh Trà Vinh. Đến nay, xã điểm xây dựng NTM này đã khoác lên mình bộ áo mới.

Nhân dân đồng thuận

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, đến nay mô hình thí điểm xây dựng NTM Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang) đạt được 11/19 tiêu chí và theo kế hoạch cuối năm 2011, Mỹ Long Nam sẽ đạt 17/19 tiêu chí.

Theo ông Nguyễn Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Quản lý mô hình xây dựng NTM xã Mỹ Long Nam, cho biết: Từ khi được Ban Bí thư Trung ương chọn làm mô hình thí điểm xây dựng NTM, xã tập trung quyết liệt trong công tác triển khai cũng như tuyên truyền nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương, nhờ đó đến cuối năm 2010 toàn xã có 210 đảng viên và 200 hộ dân hưởng ứng và hiến trên 1,6 ha đất để xây dựng công trình thủy lợi, làm đường giao thông liên ấp; ước tính giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. Điển hình như ông Lê Văn Tề, Bí thư Chi bộ ấp 3 hiến gần 1.000 m2 để làm đường giao thông liên ấp.

Gặp chúng tôi, ông Tề tâm sự: Chúng tôi được Nhà nước chọn xây dựng mô hình thí điểm xây dựng NTM cho cả nước, không riêng tôi mà bà con nơi đây mừng lắm, hiến đất làm đường nhằm phục vụ việc đi lại và xây dựng các công trình phục vụ sản xuất thuận lợi hơn, nên hầu hết ai cũng sẵn lòng.

Hộ ông Trần Văn Xuyên ở ấp 5 cũng tình nguyện hiến 50 m2 đất và 50 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Ông Xuyên phấn chấn nói: Đảng, Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho mình sản xuất ngày càng hiệu quả, cuộc sống ngày càng được cải thiện đáng kể, nhà cửa mình ngày càng khang trang nên tôi rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ chung tay xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Văn Syl, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Long Nam chia vui: "Từ khi khởi động mô hình xây dựng NTM đến nay đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương tăng đáng kể, nhịp độ kinh tế tăng trưởng đạt 19 - 20%; thu nhập đầu người bình quân là 33 triệu đồng/người/năm…".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Bền thì, mặc dù Ban quản lý mô hình và lãnh đạo địa phương có nhiều cố gắng, phối hợp các ngành, đoàn thể và tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân, nhưng qua rà soát, kiểm tra lại 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia thì khả năng đến cuối năm 2011 đạt 17/19 tiêu chí; còn lại 2 tiêu chí khó đạt được đó là: tiêu chí 3 (hệ thống thủy lợi) và tiêu chí 12 (cơ cấu lao động dưới 35%).

Ông Lư Phước Hiệp, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, cho rằng: Chương trình xây dựng NTM là một Chương trình lớn và khá mới mẻ nên đội ngũ cán bộ xã, huyện và cả ở tỉnh vẫn chưa tiếp thu, nắm vững các chủ trương theo chương trình quy định; năng lực cán bộ xã còn nhiều hạn chế nên tiến độ thực hiện chậm so với yêu cầu.

Ông Hiệp cho biết thêm, từ mô hình thí điểm xây dựng NTM xã Mỹ Long Nam, tỉnh đã đúc kết được kinh nghiệm như: tăng cường công tác vận động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và nhân dân trong xã, nhất là phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, hướng dẫn quần chúng nhân dân và đảng viên phải gương mẫu làm trước; các cấp ủy đảng cần xây dựng nghị quyết riêng về NTM để triển khai quán triệt sâu rộng và có sự thống nhất trong nội bộ.

Nhân rộng mô hình

Theo Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, trong giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Trà Vinh dự kiến đầu tư cho xây dựng NTM khoảng 700 tỷ đồng (vốn Trung ương 317,8 tỷ đồng, vốn Chương trình MTQG 188,9 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 142,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép 1,6 tỷ đồng).

Trước mắt, năm 2011 UBND tỉnh phân bổ 12,46 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM cho 6 xã, bao gồm: xã Châu Điền (Cầu Kè), Phú Cần (Tiểu Cần), An Trường (Càng Long), Hưng Mỹ (Châu Thành), Tân Sơn (Trà Cú), Dân Thành (Duyên Hải). Từ nguồn kinh phí này tỉnh tập trung tổ chức bộ máy, thông tin tuyên truyền, tập huấn cán bộ xây dựng NTM, thực hiện công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cho các xã, đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được từ mô hình thí điểm của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng NTM ở Mỹ Long Nam; tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng NTM qua Bộ tiêu chí quốc gia NTM của 85 xã trên địa bàn tỉnh, thì bình quân mỗi xã đạt 4,4 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp tỉnh: Dù nhiều tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM ở các xã trong tỉnh đã và đang tiếp tục củng cố, xây dựng trên những nền tảng cơ bản nhưng cơ sở hạ tầng của nhiều xã còn nhiều thấp kém, chưa đồng bộ, điều kiện, cơ hội phát triển gặp nhiều khó khăn...là trở ngại không nhỏ trong quá trình xây dựng NTM.

Tuy nhiên, không vì những khó khăn mà Trà Vinh dừng bước. Trước mắt, năm 2011 Trà Vinh tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại 17 xã ưu tiên và mỗi xã đảm bảo đạt thêm từ 2-3 tiêu chí/năm, bao gồm: xã Kim Hòa, Hiệp Mỹ Đông (Cầu Ngang); xã Tân Sơn, Đại An (Trà Cú); xã Dân Thành, Long Hữu (Duyên Hải); xã Hưng Mỹ, Hòa Minh (Châu Thành); xã Châu Điền, Ninh Thới, An Phú Tân (Cầu Kè); xã Phú Cần, Tập Ngãi, Hiếu Trung (Tiểu Cần); xã An Trường, Nhị Long Phú (Càng Long); xã Long Đức (TP. Trà Vinh).

Với những kết quả đạt được từ mô hình thí điểm Mỹ Long Nam, hy vọng rằng tỉnh Trà Vinh sẽ phát huy lợi thế để đến năm 2015 sẽ đạt được 20% xã NTM theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2015.

K.NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận