Thứ bảy, 23/06/2018 01:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chăm sóc trẻ em

16/04/2013, 09:57 (GMT+7)

Tôi tham gia công tác ở xã làm (cán bộ không chuyên trách) về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tôi muốn biết chế độ ưu đãi của tỉnh tôi như thế nào?

Chị Lưu Tuyết Giang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin hỏi:

Tôi tham gia công tác ở xã làm (cán bộ không chuyên trách) về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tôi muốn biết chế độ ưu đãi của tỉnh tôi như thế nào đối với những người làm công tác chăm sóc sức khỏe như tôi. Mong luật gia trả lời sớm.

Trả lời:

Theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15/1/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn, ban hành chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

Đối tượng, mức hỗ trợ: Cộng tác viên khu phố, thôn, ấp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em được hỗ trợ 0,3 mức lương tối thiểu/tháng.

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn được hỗ trợ 10% mức lương tối thiểu/tháng.

Kinh phí thực hiện: Từ năm 2013 trở đi ngân sách tỉnh bố trí khoản chi này vào dự toán chi sự nghiệp huyện, thành phố.

Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào quyết định này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định tại điều 1 quyết định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2013. Từ quy định trên thì bạn thuộc đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ theo quyết định này.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận