Thứ năm, 05/12/2019 10:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

07/05/2019, 20:42 (GMT+7)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn gửi Bộ y tế về việc có hiện tượng một số cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHXH đã để lộ tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của cơ sở Khám chữa bệnh đang quản lý.

Qua đó, dẫn đến việc có một số cá nhân lợi dụng việc này để xây dựng các ứng dụng để khai thác trái phép cơ sở dữ liệu, thông tin khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc Hệ thống thông tin giám định của BHXH Việt Nam. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo mật thông tin khám chữa bệnh BHYT của người bệnh, vi phạm các điều cấm trong luật Khám chữa bệnh, luật An toàn thông tin mạng…

Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin khám chữa bệnh BHYT của người bệnh, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, bệnh viện xác định bảo mật, an toàn thông tin KCB BHYT của người bệnh là việc vô cùng quan trọng, vì vậy thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin tại đơn vị. Đặc biệt, rà soát lại việc ủy quyền, phân cấp phân quyền cho các cá nhân, khoa, phòng liên quan trong việc quản lý, sử dụng tài khoản mà BHXH Việt Nam đã cung cấp cho các đơn vị. Tuyệt đối không được để lộ thông tin tài khoản cho các cá nhân, đơn vị không ddowwjc giao nhiệm vụ. Cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ, lọt thông tin KCB BHYT của người bệnh ra ngoài.

NGUYỄN THỦY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận