Thứ hai, 22/10/2018 11:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chấn chỉnh lạm thu, hỗ trợ nông dân

21/11/2013, 06:15 (GMT+7)

Thống kê ở các địa phương cho đến tháng 9/2013 có 3.400 hộ trả lại 433 ha. Việc trả ruộng là do một số địa phương tính việc đóng góp của nhân dân để làm đường, làm công trình phúc lợi, tính theo đầu sào, bà con thấy làm một sào ruộng thu được 100 - 200 nghìn đồng nhưng lại phải đóng góp cả triệu đồng nên họ trả ruộng.

Ngày 20/11, trong phiên trả lời chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Tiên - Tiền Giang hỏi về việc nông dân bỏ ruộng là tốt hay xấu và kiến nghị Bộ trưởng Cao Đức Phát có định hướng chính sách đối với Luật Đất đai.

Theo Bộ trưởng, hiện tượng nông dân “bỏ ruộng” cần tách thành hai khái niệm: Thứ nhất, nông dân bỏ ruộng không gieo trồng. Thứ hai, nông dân trả ruộng. Thống kê ở các địa phương cho đến tháng 9/2013 có gần 43 nghìn hộ đã không gieo trồng 6.880 ha, có 3.400 hộ trả lại 433 ha. Việc nông dân không gieo trồng có nhiều lý do nhưng lý do chính là do yếu tố tự nhiên. Ngoài ra, một số gia đình thiếu lao động hoặc có lao động nhưng đi làm việc khác lợi hơn.

Còn việc trả ruộng là do một số địa phương tính việc đóng góp của nhân dân để làm đường, làm công trình phúc lợi, tính theo đầu sào, bà con thấy làm một sào ruộng thu được 100 - 200 nghìn đồng nhưng lại phải đóng góp cả triệu đồng nên họ trả ruộng.

Vì vậy, vấn đề trước mắt cũng như lâu dài là phải tiếp tục hỗ trợ nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng và cần chấn chỉnh lại việc thu tiền ở các địa phương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu đóng góp của nhân dân.

“Đây là vấn đề hiệu quả sản xuất chứ không phải là vấn đề chính sách đất đai”, Bộ trưởng trả lời.

NAM PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận