Thứ tư, 15/08/2018 01:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chào hàng cạnh tranh Cung cấp trang thiết bị máy chủ Báo Điện tử Báo Nông nghiệp Việt Nam

03/05/2018, 11:11 (GMT+7)

Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 09 tháng 05 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2018 (không thu lệ phí phát hành hồ sơ) trong giờ hành chính.

10-10-27_tbch_-_bn_chup

1. Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị máy chủ Báo Điện tử Báo Nông nghiệp Việt Nam

- Loại gói thầu: Xây lắp ( Mua sắm hàng hóa × Phi tư vấn ( Hỗn hợp (

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy chủ cho Báo Điện tử Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống thông tin Báo Điện tử Báo Nông nghiệp Việt Nam

3. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách không thường xuyên.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 09 tháng 05 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2018 (không thu lệ phí phát hành hồ sơ) trong giờ hành chính.

7. Địa điểm phát hành HSYC: BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 14- Ngô Quyền – P. Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 024 3 8256492/ 0243 8252923/ Baonnvn@hn.vnn.vn

8. Thời gian nộp Hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh: chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2018.

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000, đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 14 h giờ 00 , ngày 16 tháng 05 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2018

Báo Nông nghiệp Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

12. Địa chỉ liên hệ: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 14 Ngô Quyền – P. Tràng Tiền – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024 38256492 Website: nongnghiep.vn

Ban Tổ chức: Đ/c Lan Anh (0961 68 1189), Đ/c Tuấn (0983 002886)

TỔNG BIÊN TẬP

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Nguyễn Mạnh Thường

Đang được quan tâm

Gửi bình luận