Thứ ba, 18/06/2019 06:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chất lượng nước hệ thống An Kim Hải có chuyển biến xấu

10/12/2018, 14:45 (GMT+7)

Theo Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, so sánh với năm 2015, 2016, 2017 nhìn chung năm 2018 mức độ ô nhiễm trên hệ thống An Kim Hải đã có sự khác biệt cả về chất lẫn về lượng.

Giá trị thu được từ 10 đợt khảo sát trong năm 2018 của Viện đã có nhiều chỉ tiêu giá trị cao hơn năm 2015, 2016 và 2017. Đồng thời so với QCVN nước dùng cho tưới tiêu thủy lợi năm 2016 là 3/9 chỉ tiêu, năm 2015 có 3/9, 2017 có 6/14 chỉ tiêu nằm ngoài ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn. Riêng năm 2018 số chỉ tiêu được theo dõi là 17 có đến 14 giá trị được đánh giá thì 7/14 chỉ tiêu nằm ngoài ngưỡng cho phép.

TR.G

Đang được quan tâm

Gửi bình luận