Thứ năm, 05/12/2019 10:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chất lượng nước hệ thống thủy lợi An Trạch biến động

18/06/2019, 09:09 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, đầu tháng 5/2019 là giai đoạn thu hoạch vụ ĐX nên hệ thống thủy lợi An Trạch (Đà Nẵng) không cấp nước; giai đoạn cuối tháng tiến hành cấp nước vào ruộng phục vụ gieo sạ vụ HT.

10-55-14_nh_1
Hệ thống thủy lợi An Trạch.

Hệ thống thủy lợi An Trạch vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Hiện trạng xả thải vào nguồn nước có 3 nguồn thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của TP Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, Hàn.

Diễn biến xâm nhập mặn trong tháng 5 tại các vị trí quan trắc cho thấy, độ mặn giảm hơn so với tháng trước, tuy nhiên trong tháng độ mặn có xu hướng tăng từ tuần 1 đến tuần 2 (3 - 15/5), sau đó độ mặn có xu hướng giảm dần.

Diễn biến độ mặn cụ thể tại một số vị trí như sau: Tại VT1 (Cầu Thuận Phước) có xu hướng tăng từ tuần 1 (giá trị độ mặn lớn nhất khoảng 23,882 g/l) sang tuần 2 (52,67 g/l), tại VT3 (Cầu Đỏ), độ mặn có xu hướng thay đổi (trong nửa tháng đầu độ mặn chủ yếu vượt ngưỡng cho phép cấp nước cho sinh hoạt (0,25 g/l).

Trong nửa tháng sau độ mặn giảm xuống dưới ngưỡng cho phép cấp nước cho sinh hoạt. Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan) độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000 mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

Về chất lượng nước, kết quả quan trắc trong tháng 5/2019, nhìn chung chất lượng nước tại các vị trí quan trắc đều khá tốt; các chỉ tiêu quan trắc đa số đều nằm trong giới hạn cho phép. Cụ thể, tại VT1, VT2 cho thấy chỉ có chỉ tiêu Clorua vượt ngưỡng cho phép. Các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép đảm bảo cấp nước phục vụ tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự.

Tại VT3 (Cầu Đỏ) chỉ số TSS trong 2 ngày 15 và 16/5 lớn hơn giá trị cho phép; các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép về cấp nước sinh hoạt.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận