Thứ năm, 14/11/2019 09:26 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch khá tốt

27/05/2019, 09:35 (GMT+7)

Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000 mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng. Nhìn chung chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều khá tốt.

Hệ thống thủy lợi An Trạch

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên, số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 ngày 15 - 16/5 tại 7 vị trí lấy mẫu cho thấy, độ mặn quan trắc tại vị trí nhà máy nước Cầu Đỏ (VT3) là 50 mg/l thấp hơn so với mức cho phép để lấy nước sinh hoạt là 250 mg/l, với mức này có thể sử dụng để cung cấp cho đầu vào của Nhà máy nước.

Tuy nhiên do thời tiết dự báo còn nắng nóng nên khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan (VT5, VT6,VT7) độ mặn đo được bằng 0, thấp hơn so với mức cho phép (1.000 mg/l) nên có thể sử dụng nước để bơm nước tưới cho cây trồng. Về chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm..

Hiện nay thành phố Đà Nẵng gieo sạ xong lúa hè thu 2019. Tình hình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch đang được vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Hiện có 3 nguồn xả thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của thành phố Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, sông Hàn.

Từ dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tới (ngày 24 - 30/5), so sánh kết quả dự báo với QCVN08-MT:2015/BTNMT, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung - Tây Nguyên đề xuất: Độ mặn tại VT3, điểm lấy nước vào nhà máy nước Cầu Đỏ, trong bảy ngày tới độ mặn giảm thấp hơn ngưỡng cho phép lấy nước cấp cho sinh hoạt do đó có thể sử dụng để cấp nước. Tuy nhiên để chủ động nguồn nước cấp cho nhà máy hoạt động khuyến nghị đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi để vận hành trạm bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch khi cần thiết, đồng thời cần khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000 mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng. Nhìn chung chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều khá tốt.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên sẽ quan trắc thường xuyên và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm có phương án ứng phó trong trường hợp xấu.

MAI PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận