Thứ năm, 27/06/2019 01:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử

12/07/2010, 14:24 (GMT+7)

Ông Lương Văn Toại ở Thanh Hóa xin luật gia tư vấn:

Tôi tham gia công tác ở xã và đóng BHXH được 24 năm 6 tháng; chức danh cuối cùng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Về tuổi đời, năm nay tôi sang tuổi 57, do đó nhiệm kỳ đại hội này tôi xin rút vì tuổi đã hết và cũng đã đến lúc về nghỉ để cho các cán bộ trẻ, có năng lực lên thay. Nay tôi mong luật gia tư vấn về trường hợp của tôi, có được nghỉ hưu trước tuổi không và nếu về hưu thì được hưởng quyền lợi như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 67 ngày 15/6/2010 của Chính phủ thì đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị xã có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng thêm các chế độ như sau:

+ Không bị trừ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 điều 50 Luật BHXH.

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

+ Đối với cán bộ xếp lương chức vụ thì tại thời điểm có đơn nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tuổi trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

+ Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng lương phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nếu thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng lương trước hạn 12 tháng để nghỉ hưu.

Khi tính trợ cấp nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi hoặc thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng không tính; từ đủ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì được tính bằng 1/2 tháng; từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm. Như vậy trường hợp của ông được tính là 25 năm đóng BHXH. Tuy nhiên, những quy định mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2010, vì vậy ông và các đồng nghiệp nên cân nhắc nên lựa chọn các hình thức như xin nghỉ hưu trước tuổi hay nghỉ việc chờ đủ tuổi hoặc tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận