Thứ sáu, 19/04/2019 01:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chế độ đối với công chức ngành khí tượng thủy văn

10/06/2010, 11:04 (GMT+7)

Bạn đọc ở hòm thư hoha@ gmail.com hỏi:

Em là sinh viên ngành khí tượng, thủy văn sắp ra trường nên rất muốn tìm hiểu chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ngành khí tượng, thủy văn. Ngày thực tế được tính hưởng phụ cấp được quy định như thế nào, mong luật gia giải thích?

Trả lời:

Theo Quyết định số 78 ngày 15/5/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 18 của Bộ Tài nguyên & Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng, thủy văn được quy định như sau: Ngày thực tế trực tiếp quan trắc được tính hưởng phụ cấp, bao gồm:

+ Đối với viên chức nêu tại khoản 1 điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 điều 2 Thông tư liên tịch số 18 ngày 21/10/2009 thì ngày được tính hưởng phụ cấp là ngày làm việc trực tiếp tham gia từ một ca trở lên đo lưu lượng nước hoặc đo lưu lượng phù sa; khi mức nước (H) trên sông có lũ và thực hiện chế độ quan trắc mực nước từ 12 obs/ngày trở lên hoặc có lũ báo động II trở lên đối với vùng sông không ảnh hưởng thủy triều và vùng sông ảnh hưởng thủy triều; có lũ báo động III trở lên đối với các trạm trên hệ thống sông Cửu Long;

+ Đối với viên chức trực tiếp tham gia ca quan trắc áp thấp nhiệt đới bão, ảnh hưởng trực tiếp hoặc làm obs TYPH tại các trạm khí tượng; ra - đa thời tiết; thám không vô tuyến; cao không; khí tượng - hải văn - thủy văn: Ngày được tính hưởng phụ cấp là ngày làm việc trực tiếp tham gia từ một ca trở lên trắc quan áp thấp nhiệt đới, bão trong những ngày có áp thấp nhiệt đới, báo ảnh hưởng trực tiếp hoặc ngày có trắc quan obs TYPH;

+ Đối với viên chức trực tiếp tham gia ca dự báo khí tượng, khí tượng thủy văn biển, dự báo khí tượng thủy văn trong ngày kể cả những người trực tiếp đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo tại các trung tâm khí tượng thủy văn thì ngày được tính hưởng phụ cấp là ngày làm việc trực tiếp phải làm từ 4 bản tin trở lên dự báo áp thấp nhiệt đới, báo hoặc ngày có ít nhất một trạm trong phạm vi dự báo có quan trắc obs TYPH hoặc ngày có ít nhất một trạm quan trắc trên hệ thống sông dự báo thực hiện chế độ quan trắc mực nước 12 obs/ ngày trở lên hoặc có lũ báo động II trở lên đối với những vùng sông không ảnh hưởng thủy triều và vùng sông có ảnh hưởng thủy triều; có lũ từ báo động III trở lên đối với hệ thống sông Cửu Long;

+ Đối với viên chức trực tiếp tham gia quan trắc mực nước lũ, khi có lũ tại các trạm thủy văn thì ngày được hưởng phụ cấp là ngày làm việc trực tiếp tham gia từ một ca trở lên quan trắc mực nước, khi mực nước (H) trên sông có lũ và thực hiện chế độ quan trắc mực nước từ 12 obs/ngày trở lên hoặc có lũ báo động II trở lên đối với vùng sông không ảnh hưởng thủy triều và vùng sông ảnh hưởng thủy triều; có lũ báo động III trở lên đối với các trạm trên hệ thống sông Cửu Long.

Trên đây là các quy định của Nhà nước, luật gia nêu để bạn áp dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận