Thứ hai, 23/07/2018 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ phụ cấp chống dịch

29/05/2014, 08:50 (GMT+7)

Phụ cấp chống dịch chia 3 mức như sau: Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: 150.000 đ/ngày/người; nhóm B: 100.000 đ/ngày/người và nhóm C: 75.000 đ/ngày/người.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: luanytebenvuc@gmail.com hỏi:

Xin luật gia cho biết về chế độ phụ cấp phòng chống dịch bệnh đối với ngành y tế và nguyên tắc tổ chức thực hiện việc chống dịch được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo Quyết định số 73/2011 ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch quy định như sau:

Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch, tham gia chống dịch, trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch theo mức sau đây:

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: 150.000 đ/ngày/người.

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B: 100.000 đ/ngày/người.

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C: 75.000 đ/ngày/người.

Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định (lần

Trường hợp dịch chưa được công bố nhưng phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch cũng được hưởng mức phụ cấp quy định như đã nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C mà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch.

Nguyên tắc thực hiện việc tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ căn cứ vào văn bản công bố dịch của cấp có thẩm quyền, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có thường trực phòng, chống dịch.

Bộ Y tế quyết định danh sách các cơ sở y tế thuộc trung ương quản lý tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ; Giám đốc Sở Y tế quyết định danh sách cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ; Trưởng ban chỉ đạo chống dịch các cấp quyết định phân công các thành viên Ban chỉ đạo thường trực chống dịch 24/24 giờ.

Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 100.000 đ/ngày/người, áp dụng cho tất cả các loại dịch; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường.

Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đ/người/phiên trực.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận