Thứ hai, 25/06/2018 05:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ tập sự đối với viên chức

13/03/2017, 06:40 (GMT+7)

Chế độ tập sự đối với viên chức được quy định theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012 của Bộ Nội vụ...

Bạn Nguyễn Hương ở Nghệ An hỏi:

Tháng 4/2013, tôi được tuyển dụng vào một cơ quan cấp tỉnh theo chế độ hợp đồng và được cơ quan ký hợp đồng thử việc 03 tháng. Sau 03 tháng, tôi được ký hợp đồng chính thức và ký tiếp hợp đồng không thời hạn tại một phòng chuyên môn của đơn vị.

Trong thời gian công tác từ năm 2013- 2016 do tỉnh tôi không tổ chức thi công chức nên không thể đăng ký thi để được vào biên chế. Cuối năm 2016 Sở có tổ chức thi viên chức. Do vị trí việc làm của tôi là công chức nên không có chỉ tiêu trong đợt thi đó. Vì vậy, tôi đăng ký vị trí thi tuyển ở một phòng chuyên môn khác trong cùng một đơn vị (được sự đồng ý của Ban lãnh đạo cơ quan). Tôi trúng tuyển kỳ thi viên chức nhưng quyết định phân công của cơ quan ghi nội dung tôi phải tập sự một năm và không được nâng bậc lương.

Xin hỏi trong trường hợp của tôi có cần tập sự lại không? Nếu tập sự xong một năm tôi có được năng bậc lương hay không (sau khi có quyết định phân công thì tôi vẫn làm việc kiêm nhiệm điều động của lãnh đạo đơn vị tại phòng chuyên môn mà tôi làm từ năm 2013 đến giờ).

Trả lời:

Theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012 của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức quy định chế độ tập sự đối với viên chức như sau:

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức.

2. Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phối hợp với Bộ Nội vụ quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp của từng ngành, từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

4. Nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của Luật Viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương

Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Từ quy định nêu trên thì bạn đủ điều kiện được miễn thời gian tập sự như quy định tại Thông tư số 15/2012. Bạn nghiên cứu các văn bản trên và đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét giải quyết lại chế độ cho bạn theo đúng quy định.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận