Thứ năm, 21/06/2018 07:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ thai sản

11/04/2013, 09:39 (GMT+7)

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì chế độ nghỉ thai sản hiện nay tính từ ngày 1/1/2013, được quy định bao nhiêu tháng?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: khavptkhh@gmail.com xin hỏi:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì chế độ nghỉ thai sản hiện nay tính từ ngày 1/1/2013, được quy định bao nhiêu tháng?

Theo Luật Lao động thì nghỉ chế độ thai sản trong năm 2013, lao động nữ nghĩ được 6 tháng nhưng có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Như vậy, cho tôi được hỏi, tôi sinh con vào ngày 4/1/2013, vậy tôi có được nghỉ thai sản theo chế độ là 6 tháng không và có được hưởng chế độ BHXH không? Tôi có liên lạc qua điện thoại với BHXH tỉnh Quảng Nam nhưng họ trả lời hiện chưa có văn bản hướng dẫn, họ vẫn chi trả theo chế độ là 4 tháng.

Trong khi đó, theo tôi được biết thì trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) có nêu: Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của bộ luật này.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua thì lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của bộ luật này.

Từ quy định trên thì Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Chị sinh con vào ngày 4/1/2013 (tức là trước ngày bộ luật này có hiệu lực) thì vẫn thực hiện theo luật cũ là được nghỉ 4 tháng (đến ngày 4/5/2013 là 4 tháng). Như vậy chị vẫn đang nghỉ sinh con khi Bộ luật Lao động mới có hiệu lực nên chị vẫn được nghỉ chế độ thai sản là 6 tháng theo bộ luật mới. Tuy nhiên theo luật là vậy nhưng hiện nay Bộ luật Lao động vẫn chưa có nghị định của Chỉnh phủ hướng dẫn thực hiện.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận