Thứ bảy, 20/04/2019 01:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chế độ trả lương đối với cán bộ cấp xã

08/03/2010, 10:32 (GMT+7)

Anh Nguyễn Quốc Quân ở Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa xin hỏi:

Tôi nhập ngũ năm 1974, đã được đào tạo tại trường sỹ quan Hải quân, công tác trong quân đội đến năm 1987 ra quân và hưởng chế độ bệnh binh 2/3. Năm 1995, tôi tham gia công tác tại xã, giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng quân sự xã, Thường trực Đảng ủy, và đến năm 2008 lại kiêm cả chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Trong quá trình công tác tại xã tôi chỉ được hưởng lương ở mức 90% của một chức danh tôi đang đảm nhiệm và không được đóng BHXH bắt buộc vì cho rằng tôi nghỉ chế độ mất sức lao động.

Xin hỏi, tôi có được cộng thời gian công tác trong quân đội để hưởng chế độ nghỉ việc không; quy định nào cho tôi hưởng 90% của một chức danh và không đóng BHXH bắt buộc; quy định như vậy là đúng hay sai?

Tôi hưởng lương bệnh binh 2/3 là hưởng chế độ người có công với nước thì có phải là đối tượng điều chỉnh theo điểm 5 điều 8 Nghị định 204 hay không?

Trả lời:

Anh có 13 năm công tác trong quân đội, khi ra quân anh hưởng chế độ bệnh binh loại 2/3. Anh cần xem lại các giấy tờ ở thời điểm này xem anh được hưởng chế độ gì, điều này được thể hiện trong hồ sơ cá nhân và cơ quan BHXH là người chi trả trợ cấp sẽ nắm chắc.

Theo quy định tại Nghị định 204; Nghị định 121 ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường nay đã được thay thế bằng Nghị định số 92 ngày 22/10/2009 quy định:

Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng 90% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này (bậc 1 chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là 1,95) và không phải đóng BHXH và BHYT (điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 92).

Cán bộ công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh, bệnh binh các hạng mà không thuộc đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài chế độ thương binh, bệnh binh đang hưởng, được xếp lương theo Nghị định này (điểm 3 điều 5 Nghị định 92).

Về chế độ BHXH tại Thông tư số 41 ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152 quy định: Người đang hưởng trợ cấp bệnh binh, sau đó có thời gian tham gia công tác và đóng BHXH thì ngoài chế độ bệnh binh còn được hưởng chế độ BHXH. Thời gian tính hưởng BHXH là thời gian đã đóng BHXH; thời gian công tác tính hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng BHXH.

Từ những quy định mà luật sư đã nêu, anh cần đối chiếu với trường hợp của mình, xem lại các văn bản pháp luật và đề nghị BHXH huyện Diên Khánh giải thích việc trả lương cũng như đóng BHXH của anh. Vì việc xếp lương, đóng BHXH còn phải căn cứ vào hồ sơ lý lịch để tính thời gian công tác, thời gian đóng BHXH.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận