Thứ bảy, 25/05/2019 04:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

28/06/2013, 09:57 (GMT+7)

Tôi có được hưởng chính sách thờ cúng liệt sỹ hay không, thủ tục như thế nào?

Anh Nguyễn Văn Lại ở Lai Châu có thư hỏi:

Tôi có người ông (ông là em trai ông nội tôi) là liệt sỹ chống Pháp. Ông tôi không có con nên việc thờ cúng ông do bố tôi chịu trách nhiệm. Bố tôi mất cách đây 3 năm nên việc thờ cúng ông tôi do tôi đảm nhiệm.

Hằng năm đến ngày Thương binh - Liệt sỹ, tôi vẫn được mời dự nhưng chưa được hưởng chế độ gì đối với việc thờ cúng ông tôi. Nay qua chuyên mục, tôi muốn hỏi rõ thêm về quy định này. Tôi có được hưởng chính sách thờ cúng liệt sỹ hay không, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31 ngày 9/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ như sau:

Người thờ cúng liệt sỹ có trách nhiệm lập và gửi UBND cấp xã nơi cư trú: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã; Biên bản ủy quyền (theo mẫu chung).

UBND cấp xã trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sỹ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Trường hợp người thờ cúng liệt sỹ chết hoặc không tiếp tục thờ cúng liệt sỹ thì cá nhân khác được gia đình, họ tộc của liệt sỹ ủy quyền thờ cúng liệt sỹ thực hiện thủ tục như đã nêu trên.

Anh nghiên cứu quy định như luật gia đã nêu và làm đơn lên UBND xã để làm các thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận