| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 27/11/2020 - 16:18

Luật sư của bạn

Chế độ ưu đãi đối với con thương binh

Thứ Ba 18/08/2015 - 07:17

Người có công với cách mạng và con của họ nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: hoasuamuadong122@gmail.com hỏi: 

Tôi có một thắc mắc xin được luật gia tư vấn giúp. Tôi là con của một bệnh binh 61%. Tôi đã tốt nghiệp một trường Đại học chính quy và hiện tại là một viên chức của một cơ quan Nhà nước, nay tôi muốn được học thêm một văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm. Vậy liệu tôi có được hưởng các trợ cấp của con bệnh binh nữa không? Và trợ cấp như thế nào? Mong nhận được thư hồi đáp.

Trả lời:

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013 ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi trong giáo dục như sau:

Hỗ trợ học phí và trợ cấp mỗi năm học một lần đối với người có công với cách mạng và con của họ theo quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ một năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng và con của họ theo quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ một năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Không áp dụng chế độ này đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

Người có công với cách mạng và con của họ đang theo học tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì hưởng ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

Người có công với cách mạng và con của họ nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ trong trường hợp đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Từ quy định nêu trên thì bạn là con thương binh, bạn đã là công chức Nhà nước, đang hưởng lương hàng tháng nên khi bạn đi học đại học bạn sẽ không được hưởng trợ cấp học phí đối với con thương binh.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/che-do-uu-dai-doi-voi-con-thuong-binh-d148012.html