Thứ bảy, 23/06/2018 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ ưu đãi thân nhân người có công

04/05/2017, 06:35 (GMT+7)

Chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng (hoạt động từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945) đã chết được quy định theo Pháp lệnh Người có công và Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013...

Bạn đọc tamcaobang@gmail.com hỏi: Trường hợp ông nội tôi được công nhận là người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa. Ông tôi đã mất nhưng người thân chưa được hưởng các chế độ của ông tôi. Trong khi gia đình tôi có người chú là người khuyết tật. Tôi muốn biết các chế độ đối với ông tôi và con trai của ông, tức chú tôi để gia đình làm chế độ chính sách.

Trả lời:

Theo Pháp lệnh Người có công và Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng (hoạt động từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945) đã chết như sau:

1. Người hoạt động cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Pháp lệnh mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại điện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

2. Người hoạt động cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Pháp lệnh thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần mức 25 triệu đồng.

Trường hợp không còn thân nhân thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần mức 10 triệu đồng.

3. Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng cụ thể như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi người hoạt động cách mạng chết;

b) Trường hợp người hoạt động cách mạng đã chết nhưng sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 mới được công nhận thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ thời điểm ra quyết định công nhận;

c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

d) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

đ) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.

Trên đây là những quy định bạn nghiên cứu kỹ và mang các giấy tờ đến UBND xã để được hướng dẫn các thủ tục kê khai, làm hồ sơ theo quy định.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận